Nieuws

Componence Asset List

27 januari 2021

regulier-injectie.jpg

Parnassia Groep is blij met de prioritering van de overheid waarbij cliënten die bij ons zijn opgenomen en bij ons wonen en hun behandelaren voorrang krijgen. Iedereen moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Daarvoor moeten we met elkaar corona onder controle krijgen.

Ernstige psychiatrische cliënten

Met name ernstige psychiatrische cliënten (EPA) hebben bescherming hard nodig, omdat zij te maken hebben met veel gezondheidsproblemen. Ze lopen daarom extra risico om corona te krijgen. Zo heeft bijna 70 procent diverse lichamelijke klachten. Ongeveer een kwart van hen heeft een longaandoening en hart- en vaatziekten komen bovengemiddeld vaak voor.

Vaccinatievolgorde

De overheid levert ons eerst vaccins voor cliënten die bij ons zijn opgenomen en bij ons wonen. Hetzelfde geldt voor hun behandelaren en behandelaren van de crisisdienst. Vaccinatie van de overige cliënten en medewerkers van Parnassia Groep gebeurt afhankelijk van hun persoonlijke situatie via Parnassia Groep, de huisarts of GGD.

Wanneer

Wij hopen in februari met vaccinatie te kunnen starten. De planning ligt echter nog niet vast, omdat we afhankelijk zijn van de aanleverdata van de vaccins en de voorgeschreven planning van de overheid. Zodra we precies weten wanneer en hoe we onze patiënten en onze behandelaren kunnen vaccineren, worden zij daarover persoonlijk geïnformeerd.