Nieuws

Componence Asset List

06 december 2019

200x200-hard-voor-zinnige-zorg-groot-blauw-hart.png

Parnassia Groep heeft het onvermijdelijke besluit genomen per direct een patiëntenstop in te stellen voor mensen vanaf 18 jaar die verzekerd zijn bij VGZ en haar merken; Univé, Zekur, Bewuzt, IZA, IZZ zorgverzekering door VGZ en Zorgzaam.

In 2020 nog geen uitzicht op contract.

Onderhandelingen over vergoeden van (geleverde) zorg zijn stukgelopen.

De reden hiervan is dat VGZ bij Parnassia Groep slechts de behandeling van een beperkt aantal patiënten vergoedt en dit aantal is al overschreden. Parnassia Groep is al sinds juni in gesprek met VGZ over het vergoeden van reeds geleverde zorg en reële tarieven voor specialistische zorg. Het gaat om een bedrag van 16 miljoen euro over 2018 en 2019 dat Parnassia Groep nog tegoed heeft. Helaas dwingt VGZ ons in een positie waarin wij de garantie van goede en veilige zorg niet meer kunnen bieden. In de bres springen voor de VGZ-verzekerden willen we wel, maar kunnen we niet. We beschikken eenvoudig niet over de miljoenen die daarvoor nodig zijn. Dat VGZ niet wil betalen heeft voor ons ernstige financiële gevolgen.

Patiëntenstop

Naast dat VGZ in 2019 voor de behandeling van ruim 1.000 patiënten niet wil betalen of een veel te laag bedrag hiervoor, is er is ook nog geen contract afgesloten voor 2020.

Dit betekent dat vooralsnog ook in 2020 VGZ-verzekerden niet bij ons terecht kunnen voor een behandeling. Momenteel staan er 3.300 mensen op de wachtlijst en daar komen per maand 2.500 nieuwe aanmeldingen bij. Parnassia Groep behandelt per jaar 25.000 VGZ-verzekerden met psychische en/of verslavingsproblemen.

De patiëntenstop geldt voor de volgende merken van Parnassia Groep: Indigo (met ingang van 1 januari 2020), 1nP, Youz, i-psy, PsyQ, Triora, Brijder, Parnassia, Antes, Bavo Europoort, Fivoor en Leo Kannerhuis.

Situatie

Verzekeraars onderhandelen elk jaar met alle Nederlandse zorginstellingen over de hoeveelheid zorg die zij inkopen voor hun verzekerde klanten. Parnassia Groep heeft met alle verzekeraars voor 2019 een overeenkomst gesloten. Helaas is gebleken dat zorgverzekeraar VGZ voor dit jaar onvoldoende zorg heeft ingekocht. Voor de grote aantallen verzekerden die in 2019 naar VGZ zijn overgestapt is VGZ niet bereid te betalen.

Ook voor 2020 wil VGZ te weinig zorg inkopen voor haar verzekerden gezien de verwachte zorgvraag. Als wij hierin meegaan zou dat betekenen dat verzekerden van VGZ te maken krijgen met veel langere wachttijden dan andere verzekerden. Ook willen zij dat we zorg bieden voor prijzen die ver onder de kostprijs liggen (86% van de landelijk vastgestelde tarieven). Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd en dat kunnen we niet dragen. In totaal gaat het over een bedrag van zo’n 16 miljoen euro, ruim 14% van de totale kosten.

Samenwerking met VGZ niet goed mogelijk

Parnassia Groep heeft al enkele jaren een contract met VGZ. Onvoldoende inkoop en te lage tarieven voor psychische en verslavingsbehandelingen zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Helaas zien we dat onze problemen met VGZ niet op zichzelf staan. Ook ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners krijgen met VGZ geen contract voor realistische tarieven en voorwaarden rond. Parnassia Groep heeft vanaf juli 2019 geprobeerd samen met VGZ een oplossing te vinden voor deze situatie, dit is helaas niet gelukt.

Niet tijdig behandelen heeft grote gevolgen

VGZ zal haar zorgbemiddeling inzetten om patiënten door te verwijzen naar andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Dat ondersteunen wij natuurlijk. Echter gezien de grote aantallen komt VGZ haar zorgplicht onvoldoende na.

Er zijn zoals bekend in de GGZ vaak te lange wachtlijsten. We juichen het toe als VGZ in die regio’s waar de wachtlijsten zijn extra behandelingen inkopen bij alle kwalitatief goede en doelmatige aanbieders in de regio.

Ook verwijzen huisartsen patiënten zoveel mogelijk naar aanbieders waarvan zij van mening zijn dat ze over de juiste kwalificaties beschikken. Ook zijn er patiënten die zelf een keuze willen maken waar ze behandeld willen worden.De juiste hulp op het goede moment voorkomt verergering van problemen; voor de patiënt, de omgeving en de maatschappij. Een patiëntenstop voor VGZ-verzekerden heeft grote consequenties voor mensen met psychische en verslavingsproblemen en hun keuzevrijheid.

´VGZ denkt vanuit budgetten, niet vanuit mensen´

Uiteraard voert Parnassia Groep met alle verantwoordelijke instanties voortdurend intensief overleg. Wij blijven ons sterk maken voor het recht op zorg en hopen er nog uit te komen met VGZ, zodat patiënten kunnen blijven rekenen op onze zorg. De gevolgen van het niet tijdig behandelen van psychische en verslavingsproblemen zijn te groot.

Stephan Valk, voorzitter Parnassia Groep: ‘VGZ negeert voor delen van de zorg zorgplicht. Ze betaalt prijzen waarvoor geen kwalitatief aanvaardbare zorg kan worden geleverd. Ook als je én kwalitatief goed werkt én laat zien dat je doelmatig werkt (niet langer behandeld dan noodzakelijk) zelfs dan betaalt VGZ onvoldoende voor deze geleverde zorg. Ze denkt vanuit budgetten en veel minder vanuit de mensen die bij VGZ verzekerd zijn en recht hebben op de béste zorg.