Nieuws

Componence Asset List

02 november 2022

regulier-anette-bol.png

Wandelen met ezels, werken in de moestuin en therapie tijdens een wandeling; op verschillende plekken binnen GGZ-instelling Parnassia Groep is natuur al onderdeel van behandelingen. ‘Maar daar zit nu nog geen duidelijke visie achter’, vertelt Annette Bol, loopbaancoach bij Parnassia Groep. De ggz-instelling heeft zich daarom aangesloten bij het initiatief De Groene GGZ. 15 ggz-instellingen werken daarin - samen met IVN Natuureducatie en Nature for Health - aan manieren om natuur een vaste plek te geven in de mentale gezondheidszorg.

Door Latifa Vonk, IVN

Een klimrek, glijbaan, schommels; aan de speeltoestellen op het terrein van locatie aan de Dr. van Welylaan in Den Haag is goed te zien wie de doelgroep is. Kinderen en jongeren van 8 tot 21 jaar worden hier behandeld aan psychische aandoeningen. Sommige kinderen komen voor een poliklinische behandeling, andere verblijven hier een aantal weken of maanden. De locatie grenst aan de Haagse duinen. ‘Een prachtige plek. En dat biedt enorm veel kansen om natuur heel bewust in te zetten bij de behandeling van cliënten’, vertelt Annette Bol. ‘We willen hier samen iets in beweging zetten en hopen zo ook andere locaties te enthousiasmeren.’

Initiatieven zichtbaar maken en verbinden

Annette is naast loopbaancoach ook wandelcoach. Ze coacht veel medewerkers van Parnassia Groep al lopend in de natuur. Zij zag dat dit medewerkers veel bracht: ontspanning, minder stress, focus. Op Yammer plaatst ze regelmatig mooie groene initiatieven van collega’s. En sinds dit jaar doet Parnassia Groep dus met 14 andere GGZ-instellingen uit het hele land mee aan de Groene GGZ. Annette: ‘Door samenwerking met andere instellingen kunnen we er meer kracht achter zetten. We willen alle collega’s meenemen in het proces. Vooral door de collega’s die natuur al inzetten zichtbaarder te maken en met elkaar te verbinden.’

Blotevoetenpad en knusse hoekjes

Ideeën voor vergroening zijn er volop: medewerkers en jonge cliënten deelden die op 18 oktober tijdens een inspiratiesessie. Een greep uit die ideeën: een blotevoetenpad, verticale tuinen, voedselbosjes en kamperen op eigen terrein. De jongeren willen vooral meer knusse hoekjes om te chillen en meer ruimte voor sport en beweging. De sessie krijgt een vervolg. Verder kunnen behandelaren binnenkort een training volgen over hoe ze in het groen een therapiesessie kunnen vormgeven. En de 15 ggz-instellingen komen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Annette: ‘Het is fijn om elkaar vragen te kunnen stellen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe anderen omgaan met de hoogte van struiken op het terrein, in verband met veiligheid.’

Meer ontspanning, rust en verwondering

Annette verwacht dat meer groen op het terrein een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid van de kinderen. ‘Ik hoop dat ze meer in verbinding met zichzelf komen door meer in de natuur te zijn. Dat het hen meer ontspanning en rust geeft. En dat ze zich kunnen verwonderen, bijvoorbeeld door met een loepje naar beestjes te kijken. Niet alleen hier op de locatie, maar ook als ze weer thuis zijn. Zo geef je iets permanents mee. Natuur kan zoveel verwondering en blijdschap oproepen. Dit kan heel helend zijn, juist in moeilijke situaties.’

Toekomstbeeld

Hoe ziet het terrein er over vijf jaar uit? Daar heeft Annette een duidelijk beeld bij: ‘Ik droom dat groepen dan hun dag buiten opstarten en bewust de verbinding maken met de natuur, het seizoen en alles wat leeft. En dat ze tussendoor vaak naar buiten gaan; om over het blotevoetenpad te lopen of om even te ruiken aan een bloem en ook voor therapie. Misschien staan er dan wel stukjes groen op het terrein die ze zelf kunnen onderhouden. En ik hoop dat we tegen die tijd de buurt ook meer met ons kunnen verbinden.’

Over de Groene GGZ
Met het initiatief ‘Groene GGZ’ bouwen Nature For Health en IVN Natuureducatie samen met een kerngroep ggz instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam, aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg. Meer informatie over de Groene GGZ lees je op de website.
Parnassia Groep en de Groene GGZ
Er is één bron van gezondheid die in de geestelijke gezondheidszorg nog onvoldoende wordt benut. Een bron die voor veel mensen direct plezier, ontspanning en inspiratie geeft: de natuur. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de natuur werkzaam is bij een scala aan psychische problemen. De natuur ligt vaak letterlijk voor de deur, zeker op de woonterreinen van Parnassia Groep. Maar ook voor ambulante zorgverleners en cliënten is de natuur vaak dichterbij dan gedacht. Zelfs in stedelijk gebied. Parnassia Groep heeft zich aangesloten bij de Groene GGZ. Dat is een initiatief om ggz-instellingen te stimuleren natuur meer te benutten. Bijvoorbeeld bij de inzet van natuur in behandeling maar ook door aanpassing of uitbreiding van de natuur die al aanwezig is. Naast de bevordering van mentale gezondheid draagt het beter benutten van de natuur ook bij aan een beter klimaat en betere biodiversiteit en daarmee aan de opgaven van de Green Deal Duurzame Zorg die Parnassia Groep heeft ondertekend. Een belangrijk onderdeel van de Groene GGZ is het doen van onderzoek door de Vrije Universiteit naar de effecten van natuur op het geestelijk welzijn. Binnen Parnassia Groep bekijken we hoe met beperkte aanpassingen de terreinen beter op de behoefte van de cliënten kunnen aanpassen. In oktober was hierover een eerste bijeenkomst bij Youz in Den Haag.