Nieuws

Componence Asset List

03 april 2017

200x200+boek+corry+van+straten.png

In 2015 publiceerde Corry van Straten, voormalig geestelijk verzorger van Parnassia Groep, het boek ‘Een wereld die er niet meer is’. Dit beschrijft de omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog waarin cliënten en medewerkers van de Haagse psychiatrische ziekenhuizen Bloemendaal en Rosenburg moesten leven en werken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens onderzoek voor dit boek stuitte Corry op het gegeven dat de twee ziekenhuizen in de oorlogsjaren onderdak boden aan onderduikers én dat 250 cliënten en onderduikers van Joodse afkomst vanuit Rosenburg en Bloemendaal zijn weggevoerd naar concentratiekampen.

Monument

Stephan Valk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parnassia Groep was dermate onder de indruk van deze geschiedenis, dat hij beloofde een monument op te richten ter nagedachtenis.

Inmiddels is een werkgroep met prominente leden bezig het monument te realiseren. De onthulling is gepland voor eind december 2017. Omdat er twee locaties van Parnassia Groep zijn waar de tragiek zich heeft afgespeeld, komen er twee gedenkplaatsen: een monument op het terrein aan de Albardastraat en een plaquette op de kerk aan de Monsterseweg in Den Haag.

250 mensen van Joodse afkomst weggevoerd

Uit het onderzoek voor het monument blijkt

  • dat het overgrote deel van de 250 mensen van Joodse afkomst is weggevoerd naar de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz. Het betrof Joodse cliënten en Joodse onderduikers van Rosenburg en Bloemendaal.
  • ook andere cliënten van Bloemendaal en Rosenburg zijn vervoerd naar instellingen in het oosten, noorden en zuiden van het land. Welk lot ze was beschoren is niet meer volledig te achterhalen. Wel is bekend dat een deel van deze cliënten door ziekte en honger is omgekomen.
  • ook collega’s te lijden hebben gehad tijdens hun begeleiding van cliënten naar de instellingen elders in Nederland.

Kunstenaar

De Amsterdamse kunstenaar Merijn Bolink heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp van de gedenktekens. Zijn werken zijn onder andere tentoongesteld in het Groninger Museum, het Gemeentemuseum Den Haag en het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen.