Nieuws

Componence Asset List

15 juni 2021

rosa.jpg

Op basis van data het gedrag en de beste behandeling van cliënten voorspellen. Rosa Meijer, data scientist bij de Parnassia Groep, is ervan overtuigd dat het kan. Maar eerst moet de kwaliteit van de data intern verbeterd worden. ‘Er komt steeds meer enthousiasme en bewustwording over het gebruik van data.’

Twintig mensen zitten er liefst in het team Business Intelligence en Data Science van de Parnassia Groep, waartoe ook Rosa Meijer behoort. Het geeft aan hoe belangrijk de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland het gebruik van data vindt. Maar, zo zegt Rosa: ‘Het merendeel van het team is vooral bezig met de bedrijfsmatige kant. Hoe kunnen we de zorg zo efficiënt mogelijk organiseren, hoe duur is het, kunnen we ons aan de afspraken met zorgverzekeraars houden. Dat soort zaken.’

Lees het volledige artikel.