Nieuws

Componence Asset List

01 juli 2021

regulier_Verpleegkundige_1.jpg
Niet toevallig is het eerste speerpunt van Parnassia Groep dat cliënten ons van harte aanbevelen. Daar zetten onze professionals zich voor in, iedere dag weer! 

Natuurlijk bespreken wij, als zorgverleners, met de cliënt periodiek de voortgang in de behandeling, alsook de tevredenheid. In 2020 beoordeelden onze cliënten onze zorg met gemiddeld een 7,8.

De tevredenheid meten we op verschillende manieren: via diverse vragenlijsten (CQ-index, CEM) die door clienten worden ingevuld en via Zorgkaart Nederland. 

Resultaten 2020

De resultaten in 2020 zijn vergelijkbaar met de resultaten in 2019.

Ruim 90% van de ambulante cliënten voelt zich meestal of altijd serieus genomen en vindt dat dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd worden. 86% kan meestal of altijd makkelijk contact krijgen met de behandelaar.

Ruim 80% van de cliënten heeft grotendeels of helemaal informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden en driekwart heeft informatie gekregen over de te verwachten resultaten. Over de informatie over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of cliëntenverenigingen zijn de cliënten minder tevreden. 33% van de patiënten geeft aan daarover geen of slechts een beetje informatie te hebben ontvangen.

Ruim driekwart geeft aan grotendeels of helemaal te kunnen meebeslissen over de behandeling. Ruim 60% heeft grotendeels of helemaal de keuze gehad om naasten bij de behandeling te betrekken.

Bijna driekwart van de cliënten vindt dat de behandeling grotendeels of helemaal de juiste aanpak is geweest en 79% vindt dat de behandeling naar wens is uitgevoerd.

Bijna 70% heeft grotendeels of helemaal informatie gekregen over bijwerkingen van medicijnen.

65% geeft aan dat resultaten van ingevulde vragenlijsten grotendeels of helemaal besproken zijn. Dat is 5% minder dan in 2019. In 2017 gaf nog bijna 90% van de cliënten aan dat ingevulde vragenlijsten besproken zijn.