Nieuws

Componence Asset List

16 november 2016

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma reikte 14 november in de Ridderzaal de Hans Dijkstal Award uit aan Ton Annink. Naast zijn huidige werk als buitengewoon adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is Ton Annink ook voorzitter van het stichtingsbestuur van Parnassia Groep. 

Essentiële bijdrage
De Hans Dijkstal Award is de oeuvreprijs voor topambtenaren die gedurende hun carrière een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector.

"Ton Annink vervulde in zijn loopbaan binnen de rijksoverheid veel verschillende functies. Hij speelde een belangrijke, regisserende en coördinerende rol in landelijke rampen en crises. Ton Annink weet als geen ander een betrokken inhoudelijke en ondersteunende rol ten dienste van politieke bestuurders te combineren met een kritische blik en waar nodig het organiseren van tegenspraak. Hij is een betrokken, constante, collegiale teamspeler en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de publieke dienst." benoemde bestuursvoorzitter van de Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar Annemarie Jorritsma de kwaliteiten van Ton Annink in het juryrapport.

Daarnaast heeft het Zijne Majesteit behaagd Ton Annink te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. De staatssecretaris speldde de bijbehorende versierselen op.

Hart en ziel
Stephan Valk, onze voorzitter Raad van Bestuur herkent de omschrijving van Ton Annink. "Ook bij ons is hij al vele jaren intensief betrokken. Hij zet zich met hart en ziel in voor onze doelgroep en de continuïteit en duurzaamheid van onze organisatie. Deze Award is een prachtige blijk van waardering voor al het werk wat hij in de publieke sector en daarbuiten verricht heeft. We zijn trots op onze voorzitter."

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur van Parnassia Groep bestaat uit 3 personen met een zeer brede, maatschappelijk relevante achtergrond waarmee ze de missie en doelstelling van de Parnassia Groep ondersteunen. Dit bestuur richt zich op de lange termijn, zodat Parnassia Groep ook in de toekomst de noodzakelijke psychische zorg kan blijven verlenen. 

Hans Dijkstal Award
Deze oeuvreprijs is vernoemd naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken, tevens vicepremier en oud fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Hans Dijkstal. Hij overleed in het voorjaar van 2010. Hans Dijkstal heeft zich altijd ingezet voor erkenning en waardering van het werk van de topambtenaren. De Hans Dijkstal Award zorgt voor meer bekendheid en daarmee ook waardering voor het werk in de publieke sector. Deze award wordt minstens 1 keer in de 5 jaar uitgereikt. De vorige keer was in 2012.