Nieuws

Componence Asset List

05 maart 2015

250x232+px+-+mvdg.png

Vanwege zijn niet-aflatende inzet voor herstel, betere kwaliteit van leven en minder lijden van mensen met een psychotische aandoening is prof. dr. Mark van der Gaag de Ria van der Heijdenprijs toegekend. Mark van der Gaag is hoofd onderzoek van Parnassia en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Ria van der Heijdenprijs stimuleert initiatieven die op vernieuwende en inspirerende wijze het leven van mensen met een psychotische stoornis kunnen verbeteren.

Zijn hele carrière zet Mark van der Gaag zich in voor mensen met een psychose. Of het nou gaat om wetenschap, behandeling, zorg, bejegening, opsporing of het voorkomen van psychose. Hij is een voorvechter van het eerste uur, vroeger gericht op behandeling en onderzoek van mensen met chronische vormen van psychosen en schizofrenie, en later gericht op pogingen om de ziekte te voorkomen. Hij heeft zich bewezen op wetenschappelijk gebied en hij heeft zich sterk gemaakt voor de principes rondom bejegening. Zijn bijdrage aan de zorg voor mensen met schizofrenie is enorm.

De prijs werd aan prof. dr. Mark van der Gaag uitgereikt tijdens het congres voor verpleegkundig specialisten ‘Geen daden maar woorden'. De jury, bestaande uit Annemiek de Kruif van Ypsilon, Henrie Henselmans van de raad van bestuur van het Leo Kannerhuis, Gijs Franken van GGZ+, Bas van Raaij van bureau De Mat en oud-psychiater Don Linszen, nomineerde uit tientallen inzendingen drie projecten. Mark van der Gaag kwam als onbetwiste winnaar uit de bus. De aanmoedigingsprijzen gaan naar Jan van Blarikom, directeur van Zeeuwse Gronden en naar theatermaker Nynka Delcour.

De Ria van der Heijdenprijs
De Ria van der Heijdenprijs stimuleert initiatieven die op vernieuwende en inspirerende wijze het leven van mensen met een psychotische stoornis kunnen verbeteren. De Ria van der Heijdenprijs is in 2006 door Delta Psychiatrisch Centrum (onderdeel van Antes) ingesteld ter nagedachtenis aan Ria van der Heijden. Zij heeft zich altijd bijzonder ingezet voor het welzijn van mensen met een chronische psychiatrische aandoening. De prijs werd voor de zevende keer door Delta uitgereikt en bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van € 5000. Ook worden er twee aanmoedigingsprijzen van € 750 uitgereikt, beschikbaar gesteld door de stichting Vrienden van Ypsilon. De winnaars besteden het bedrag aan de verdere ontwikkeling van hun initiatief.