Nieuws

Componence Asset List

17 juni 2022

wijbrand+hoek+200.jpg

Op 16 juni 2022 ontving prof. dr. H. Wijbrand Hoek een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Den Haag, mr. Jan van Zanen. De plechtigheid vond plaats tijdens een symposium in het Cars Jeans Stadion te Den Haag, ter gelegenheid van het afscheid van Hoek als opleider van Parnassia Groep.

Professor Wijbrand Hoek is sinds 1995 werkzaam bij Parnassia Groep. Hij leidde in de 27 jaar van zijn opleiderschap persoonlijk 250 artsen op tot psychiaters en was eindverantwoordelijk voor de opleiding van nog enkele honderden psychiaters. De Subvereniging Assistenten Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie erkende zijn prestaties voor de psychiatrieopleiding in 2014 met het uitreiken van de prijs voor de best gewaardeerde opleidingsplaats in Nederland.

Specialist op gebied van eetstoornissen

Nationaal en internationaal is Hoek een vermaard specialist op het gebied van eetstoornissen. Hij is als hoogleraar psychiatrische epidemiologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen én aan Columbia University in New York, een van de zeven topuniversiteiten in de wereld. Buitenlandse erkenning kreeg hij onder andere door de Stanley Foundation Research Award voor zijn onderzoek naar de epidemiologie van eetstoornissen. Hij maakte deel uit van de commissie van de Wereld Gezondheidsorganisatie die onderzoek deed naar een internationale vragenlijst om kwaliteit van leven te meten (de WHO-DAS). Ook maakte hij als enige Nederlander deel uit van de DSM-5 Eating Disorders Work Group die de criteria ontwierp voor de prestigieuze DSM-5. Buitenlandse erkenning kreeg hij ook met de Academy of Eating Disorders Research Award in 2011. Hij was als promotor en copromotor betrokken bij 18 promoties en bij 13 lopende promotieonderzoeken en hij heeft meer dan 250 nationale en internationale publicaties op zijn naam staan. Hij is redactielid van vijf internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Daarnaast is Hoek als uitvoerend psychiater verbonden aan de afdeling eetstoornissen van PsyQ in Den Haag en het transculturele team van i-psy in Utrecht, beide afdelingen maken onderdeel uit van Parnassia Groep.

Veelzijdig man

Hoek is een zeer veelzijdig man die zich met hart en ziel inzet voor de opleiding tot psychiater. Bij de laatste beoordeling van de opleiding door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie werd gesproken van een “jaloersmakend opleidingsklimaat”. In een tijd van schaarste en druk op de ggz heeft hij zich continu ingespannen om psychiaters op te leiden, die niet alleen inhoudelijk een gedegen opleiding hebben genoten maar ook een groot maatschappelijk bewustzijn hebben. Van de artsen die hij opleidde zijn er inmiddels zeven zelf ook opleider en vier hoogleraar. Ook zijn inspanningen voor een inclusief opleidingsklimaat zijn niet onopgemerkt gebleven, waarbij veel artsen afkomstig uit niet-westerse culturen werden opgeleid. Dit heeft ertoe geleid dat binnen Parnassia Groep veel psychiaters werkzaam zijn, wiens wortels in Turkije, Marokko, Suriname en vele andere landen liggen; en dat de samenstelling van de beroepsgroep bij Parnassia Groep veel meer een afspiegeling is gaan vormen van de maatschappij. Binnen de opleiding wordt ook ruimte geboden voor het opleiden van artsen uit Suriname, waardoor ook Suriname kan beschikken over een contingent uitstekend opgeleide psychiaters.