Nieuws

Componence Asset List

19 maart 2019

Regulier-Joris+van+der+Vlugt.jpg

Op 8 maart verdedigde Joris van der Vlugt zijn proefschrift getiteld ‘Craniosynostosis Relationships with Cognitive, Behavioral and Emotional Functioning’. Hij is psychiater van de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) verbonden aan Antes en het Maasstad Ziekenhuis. De openbare verdediging van dit proefschrift vond plaats op de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Het doel van dit onderzoek was om te bestuderen hoe de cognitieve, gedragsmatige en emotionele ontwikkeling verloopt bij kinderen met een te vroeg gesloten schedelnaad (craniosynostosis). In eerste instantie is onderzocht of deze kinderen meer cognitieve, gedragsmatige en emotionele problemen hebben dan gezonde kinderen. Uit het onderzoek bleek onder andere dat kinderen met een te vroeg gesloten voorste schedelnaad een hoger percentage zwakbegaafdheid hebben dan gezonde kinderen.

Vervolgens zijn de theoretische verklaringsmodellen die deze relatie trachten te verklaren getoetst. Daaruit bleek onder andere dat primaire hersenafwijkingen een rol spelen bij het ontstaan van zwakbegaafdheid bij deze kinderen. Uiteindelijk is het onderzoek in meerdere peer-reviewed artikelen gepubliceerd.

Onderzoek sluit aan bij MPU

Het promotieonderzoek van Joris van der Vlugt sluit goed aan bij zijn werk op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes, waar regelmatig patiënten worden behandeld met een psychiatrische ontregeling vanuit een lichamelijke ziekte. Op deze afdeling zijn er reeds meerdere onderzoekslijnen opgezet, onder andere naar de voorspelbaarheid van cognitieve problemen bij elektroconvulsietherapie (ECT) en stervensbegeleiding bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

Begeleiding

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. F.C. Verhulst, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en prof. dr. S.E.R. Hovius, hoogleraar Plastische en Reconstructieve Chirurgie.