Nieuws

Componence Asset List

02 juli 2018

200x200+Money+for+Medication.jpg
Medicatietrouw vormt een groot probleem bij de behandeling van cliënten met een psychotische stoornis. Het niet-innemen van medicatie kan onder andere leiden tot meer (her-)opnames, suïcides en verslechtering van symptomen.

Tot op heden zijn interventies om de medicatietrouw te verbeteren wisselend effectief en worden ze vaak uitsluitend toegepast bij cliënten met weinig medicatietrouw. Het aanbieden van financiële beloningen lijkt een veelbelovende interventie, maar is in Nederland niet eerder op grote schaal onderzocht bij cliënten met psychotische stoornissen.

Noordraven deed onderzoek onder ambulante cliënten met een psychotische stoornis die antipsychotische depotmedicatie voorgeschreven hadden gekregen. Gedurende twaalf maanden ontvingen cliënten uit de interventiegroep maximaal 30 euro per maand voor het accepteren van depotmedicatie. De controlegroep kreeg geen geld en ontving de standaardbehandeling. Daarna volgde een follow-upperiode van zes maanden waarin beide groepen geen geld ontvingen. Tijdens de gehele studie werd de medicatietrouw geregistreerd.

Bij aanvang van de studie was de gemiddelde medicatietrouw in beide groepen ongeveer even groot. Na twaalf maanden was de gemiddelde medicatietrouw in de groep die financieel werd beloond 15% hoger dan in de controlegroep die geen geld ontving. Dit effect bleek ook na de follow-up periode nog zichtbaar.

Effectieve en veilige methode

Het aanbieden van financiële beloningen in de klinische praktijk blijkt een effectieve en veilige methode om de medicatietrouw te verbeteren bij cliënten met psychotische stoornissen op depotmedicatie. Wanneer de beloningen niet meer worden aangeboden, is er na zes maanden nog steeds een verbetering van 5-7% medicatietrouw. Financiële beloning lijkt daarom een effectieve toevoeging aan de huidige ambulante behandeling voor cliënten met psychotische stoornissen.

Promotie op 3 juli

Ernst Noordraven hoopt vandaag, 3 juli, te promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Niels Mulder (hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en psychiater bij Bavo Europoort) is zijn promotor, Andre Wiersma (EMC) en Peter Blanken (PARC Brijder) zijn copromotors. Ernst is werkzaam als psycholoog bij het Centrum Dubbele Problematiek van Fivoor (Parnassia Groep).