Nieuws

Componence Asset List

26 oktober 2015

200+x+200+vrouw+horloge.jpg

Parnassia Groep biedt psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen ( tussen 6 en 12) aan. Hierbij houden we nauw contact met de verwijzers, ouders en het derde milieu van het kind.

Onderzoek

We doen onderzoek naar het volgende:

  • ADHD
  • Autisme screening
  • (Faal) angst
  • Leerproblemen (met uitzondering van dyslexie en dyscalculie)
  • Gedragsproblemen
  • Stemmingsproblemen (depressie)

Wanneer helder is wat de diagnose is, wordt in overleg met ouders, het kind en eventueel de verwijzer een behandelplan opgesteld. De behandeling kan direct volgen op het diagnostiektraject, hier zit geen wachttijd tussen. Zowel het diagnostisch onderzoek als de behandeling wordt uitgevoerd op een locatie bij u in de buurt.

Aanmelding

Wanneer er een indicatie is voor psycho-diagnostiek, kan het kind of de jeugdige worden aangemeld bij Parnassia Groep. Hiervoor is een verwijsbrief noodzakelijk. Ga naar onze aanmeldpagina voor meer informatie over de aanmeldroute. Na aanmelding worden zowel ouders als het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek zal worden gekeken wat precies de hulpvraag is en of psychodiagnostiek geïndiceerd is.