Nieuws

Componence Asset List

26 juni 2019

topggz+erkend.png
PsyQ afdelingen Psychotrauma en 'Vroege opsporing psychose' kregen het TOPGGz keurmerk uitgereikt. Deze afdelingen hebben daarmee aangetoond dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.

In het kort gezegd maken TOPGGz afdelingen hét verschil voor patiënten met complexe zorgvragen die in de reguliere en zelfs specialistische zorg niet of onvoldoende geholpen kunnen worden. Deze afdelingen onderzoeken en innoveren. De nieuwe kennis wordt gedeeld zodat iedereen, behandelaren en patiënten, profijt hebben van de nieuwe behandelinzichten.

De afdeling Psychotrauma richt zich op de zorg aan patiënten met PTSS die onvoldoende baat hebben gehad in de specialistische GGZ en/of bij wie sprake is van complexe PTSS. De afdeling 'Vroege opsporing psychose' richt zich op het steeds eerder ontdekken van symptomen van psychose en positief beinvloeden van risicofactoren.