Nieuws

Componence Asset List

11 oktober 2021

regulier-den-haag.jpg

Gedurende enige tijd hebben PsyQ en i-psy in Den Haag tijdelijk een verminderde behandelcapaciteit door een tekort aan (regie)behandelaren gehad. Door dit tekort liep de wachttijd tot behandeling teveel op, waardoor we helaas hebben moeten besluiten nieuwe aanmeldingen tijdelijk een halt toe te roepen. We zien dat de getroffen maatregelen hun werking hebben; de behandelwachttijden na intake zijn fors afgenomen. Ons streven voor de komende maanden is dat de behandeling weer direct aansluit op de intake.

Aanmeldmogelijkheden gefaseerd opbouwen 

We hebben op dit moment nog steeds te maken met een aanzienlijk aantal openstaande vacatures, hetgeen betekent dat de intakecapaciteit nog niet terug is op het oude niveau. De komende tijd gaan we de aanmeldmogelijkheden gefaseerd opbouwen. Voor het verwijzen houdt dit het volgende in: 

PsyQ Online

Voor depressie- en/of angstklachten en/of enkelvoudige trauma. Bij de online poli zijn momenteel geen wachttijden. De online zorg die wij bieden is kwalitatief gezien gelijkwaardig aan een f-t-f behandeling. Cliënten kunnen direct starten met hun behandeling. Alle patiënten worden gescreend bij aanvang of deze vorm voor hen geschikt is en bij twijfel wordt contact met de huisarts gezocht voor overleg of terugkoppeling.
​​​​​​​Zie ook het AD artikel “Zo omzeil je de lange wachtlijsten van psychologen: ‘Whatsappen en beeldbellen met therapeut is net zo goed’ | Gezond | AD.nl van vrijdag 1 oktober. 

 Reguliere intakes bij PsyQ en i-psy:  

  • Carel Reinierszkade: intakes mogelijk met ingang van 15 oktober. 
  • Leggelostraat: intakes mogelijk met ingang van 15 oktober. 
  • Lijnbaan: intakes mogelijk met ingang van 1 februari 2022. 

 Intakes voor een specifieke diagnose

  • ADHD: intakes uiterlijk per 1 december mogelijk.  
  • Seksuologie: intakes uiterlijk per 1 december mogelijk.  
  • Bipolaire stoornissen: intakes uiterlijk per 1 december mogelijk.  
  • Eetstoornissen: intakes mogelijk vanaf 1 december.  

Bovenstaande betekent concreet dat voor f-t-f behandelingen we per 15 oktober ca. 35 aanmeldingen per week aan kunnen nemen. Het aantal intakes per week zal daarna stapsgewijs meer worden.