Nieuws

Componence Asset List

28 juni 2018

200x200+symp+suicidepreventie+2018.jpg

10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag. Op deze dag organiseert Parnassia Groep met verschillende partners een symposium over de noodzaak van suïcidepreventie. Wat kan, beter nog, moet beter?

Versterken samenhang in preventie - training - behandeling

Nog steeds neemt jaarlijks het aantal suïcides toe. Hoe kunnen we deze stijging naar beneden ombuigen en hoe kunnen we mensen die suïcidaal zijn beter helpen? Op dit symposium wordt het belang van, alsook de ontwikkelingen in, suïcidepreventie vanuit diverse invalshoeken belicht. Om het aantal suïcides te verminderen is er preventie op vele terreinen nodig. Meer training van gatekeepers, betere veiligheid bij risicoplaatsen, lastigere toegankelijkheid van middelen waarmee je kunt suïcideren, betere herkenning en behandeling. Wat kan anders, wat moet beter? Ook zijn er veel wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en suïcidaal gedrag.

Leren van naasten en ervaringsdeskundigen

Bovendien zijn naasten en ervaringsdeskundigen belangrijk: hoe denken zij en wat vinden zij nodig? Over bovenstaande gaan we graag in gesprek tijdens dit symposium waar belangrijke spelers van suïcidepreventie in Nederland aanwezig te zijn. Werken aan een toekomst met betere preventie, eerdere signalering en betere behandeling kan alleen als we het samen doen!

Wilt u er bij zijn? Meld u hier aan.