Nieuws

Componence Asset List

22 juni 2022

Sam+Ghane+200.jpg

Sinds 1 april is Samrad Ghane P-opleider bij Parnassia Groep voor de psychologen in de regio Midden, Oost en Zuid Nederland (Zeeland, Brabant, Gelderland, Limburg en Twente). Hij werkt daarnaast onder andere als klinisch psycholoog, psychotherapeut en antropoloog bij i-psy en PsyQ Utrecht.

De P-opleiding koos voor Ghane vanwege zijn veelzijdige achtergrond als klinisch psycholoog en zijn activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, zorginnovatie en leiderschap. In de afgelopen 15 jaar heeft hij op verschillende manieren mogen bijdragen aan de vorming en opleiding van psychologen, zowel in de ggz als in de academia. Daarnaast werkt hij al ruim 12 jaar bij Parnassia Groep. “Het opleiden van toekomstige collega’s is een belangrijke manier om de kwaliteit van zorg te verbeteren en ons zorgsysteem te bestendigen”, vindt Ghane. “Niet voor niets is opleiden een van de kerntaken van Parnassia Groep. Dit vraagt om grote ambities, rekening houdend met de vele uitdagingen waar onze organisatie mee te maken heeft.”

Samrad Ghane is specialist in culturele psychiatrie. Als psycholoog en onderzoeker bij Parnassia Groep zet hij zich in voor toegankelijke en effectieve zorg voor alle cliënten, wat hun cultureel-maatschappelijke achtergrond ook is. 

Goed inspelen op groeiende diversiteit

Ghane ziet een aantal ontwikkelingen die de komende jaren steeds belangrijker worden voor psychologen: “Netwerkpsychiatrie en behandeling geïntegreerd in de leefcontext van de cliënt worden steeds belangrijker om aan te kunnen sluiten bij complexe hulpvragen, ook voor psychologen in poliklinische settings. Verder wordt onze samenleving steeds diverser in allerlei opzichten. De competenties van psychologen moeten mee veranderen om goed om te kunnen gaan met de groeiende diversiteit. Daarnaast moeten we als psychologen veel meer leren om samen te werken met ervaringsdeskundigen en de regie te delen met cliënten en hun naasten. Dit zijn belangrijke thema’s waar ik samen met anderen een bijdrage aan wil leveren.”