Nieuws

Componence Asset List

08 september 2017

200x200+kind+hand.png

Kinder- en jeugdpsychiater en senior-onderzoeker, Wietske Ester, heeft een half miljoen euro onderzoekssubsidies toegekend gekregen om onderzoek te doen naar een nieuwe behandelmethode voor kinderen met autisme. Ester werkt bij de Sarr-jeugdafdeling, Expertisecentrum voor Autisme van Parnassia Groep in Rotterdam.

De subsidies zijn bestemd voor de Tandem-studie: ‘Theraplay in children with autism and caregiver distress’. In deze innovatieve studie wordt het nut van Theraplay bij kinderen met autisme onderzocht. Ook wordt gedurende het onderzoek de lichamelijke en geestelijke stress van de ouders gemeten. Dit gebeurt middels bloedonderzoek en een nieuwe methode van het Erasmus MC waarbij de hoeveelheid stress wordt gemeten via het hormoon cortisol dat in hoofdhaar aanwezig is.

Theraplay

Theraplay is een behandelmethode die nooit is onderzocht bij kinderen met autisme. Bij Theraplay wordt ouders door middel van spel geleerd om met hun kind met autisme om te gaan. Ouders leren gevoelens bij hun kind herkennen en kunnen daardoor hun kind beter begrijpen en begeleiden.

Uitkomsten van de studie

Door de studie wordt duidelijk of:

 1) Theraplay een effectieve behandelmethode is bij autisme,  2) of cortisol dat via het hoofdhaar gemeten is gebruikt kan worden om te bepalen welke kinderen en ouders baat hebben bij Theraplay, en 3) of hoofdhaar-cortisol een maat is voor de lichamelijke en geestelijke stress die ouders ervaren. Uit de studie zal blijken of ouders aanvullende medische zorg nodig hebben.

Kennis over autisme

Ongeveer 1 procent van alle Nederlanders heeft een vorm van autisme. Bij een deel hiervan wordt de diagnose  pas op latere leeftijd gesteld. Vaak na jarenlange worsteling met uiteenlopende problemen. Vroegherkenning en eventuele behandeling is daarom van groot belang.

Sarr

Het is de missie van Sarr Expertisecentrum Autisme om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Sarr staat voor optimale diagnostiek en behandeling. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar het ontwikkelen van interventies en onderzoek om mensen met autismespectrumstoornis en hun omgeving verder te helpen. De Sarr Rotterdam zit in het TOP-GGZ traject.