Nieuws

Componence Asset List

17 januari 2020

200x200-sjoerd-van-breda-bestuurder-bedrijfsvoering-antes-bavo-europoort.png

De Raad van Commissarissen van Parnassia Groep heeft Sjoerd van Breda benoemd als lid raad van bestuur voor de portefeuille bedrijfsvoering en financiƫn. Sjoerd van Breda volgt hiermee Betty Kooijman op die per 1 juni 2020 aftreedt. Vanwege het uitgebreide en complexe takenpakket kiezen we voor een zorgvuldige en stapsgewijze overdracht.

Sjoerd van Breda

Vanaf 2011 heeft Sjoerd van Breda als directeur bedrijfsvoering bij Bavo Europoort en sinds de fusie in 2017 als bestuurder bedrijfsvoering bij Antes/Bavo Europoort een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de organisatie zoals deze nu is. Hij heeft hiermee de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgedaan in de bedrijfsvoering binnen Parnassia Groep. De raad van bestuur is verheugd dat Sjoerd deze volgende stap heeft gezet.

Betty Kooijman

Betty Kooijman heeft langere tijd geleden aangegeven na 10 jaar haar functie in de raad van bestuur over te willen dragen. Betty is in september 2010 benoemd en legt per 1 juni 2020 haar functie als lid raad van bestuur neer. In een periode met veel stelselwijzigingen (gemeenten en verzekeraars), waardoor de bedrijfsvoering van de groep zeer complex is geworden, heeft Betty straks 10 jaar de sturing van Parnassia Groep geprofessionaliseerd. Na 1 juni 2020 blijft Betty haar kennis en ervaring inzetten voor de groep.

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur tot 1 juni 2020 uit Stephan Valk, Marc Blom, Betty Kooijman en Sjoerd van Breda.