Nieuws

Componence Asset List

27 september 2019

200x200+Min+De+Jonge-Verdonk+bij+Youz+.jpg
Rita Verdonk, speciaal adviseur vanuit VWS, praat met Youz medewerkers over het schrappen van overbodige administratieve regels, zodat ze meer tijd hebben om te doen wat ze goed kunnen; zorgen voor kwetsbare jongeren

Minister Hugo de Jonge van VWS gaf in juni het startsein voor het schrappen van overbodige regels in de jeugdzorg. Onlangs kwam Rita Verdonk op werkbezoek bij Youz (locatie De Jutters) om hierover van gedachten te wisselen. Zij heeft als speciaal adviseur vanuit VWS de opdracht gekregen de zorg aan kinderen en jeugdigen te 'ontregelen' onder het motto: snappen of schrappen.

Top 6 knelpunten

Onze behandelaren en administratieve medewerkers gaven haar in het gesprek een top 6 van knelpunten mee.

  1. Tijdschrijven
  2. Beschikkingen
  3. Verantwoordingsprocessen aanbieders
  4. Controlerende instanties: accountants, inspectie en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
  5. Toegang
  6. Verschillen binnen een regio tussen gemeenten

Dit waren voor haar herkenbare knelpunten. Youz gaf in het gesprek met Verdonk aan dat ze zelf ook kritisch kijkt naar de eigen administratieve processen en in hoeverre die vereenvoudigt kunnen worden zonder in te boeten op kwaliteit en zorgvuldigheid.  

150 mails heen en weer

Praktijkvoorbeelden maakte Verdonk duidelijk waar Youz medewerkers tegenaan lopen. Zo was er het voorbeeld waar we voor het in behandeling nemen van 1 cliënt ongeveer 150 e-mails heen en weer gestuurd hebben tussen allerlei instanties.

Compleet beeld

Verdonk bezoekt door het hele land jeugdzorginstellingen om op die manier een compleet beeld te krijgen van de regels waar we, binnen Youz en ook binnen de zorg, last van hebben in het dagelijkse werk. Ze wil voor het einde van het jaar laten weten wat haar gesprekken concreet voor resultaat hebben opgeleverd. Het uiteindelijke doel, de administratie- en werkdruk verlagen, kan niet snel genoeg bereikt worden. Zodat de Youz collega's meer tijd hebben om te doen wat ze het beste kunnen: zorgen voor kwetsbare jongeren.

Ontregel de zorg

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet zorgen voor meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Het schrappen van regels en vereenvoudigen van administratieve processen moet daarvoor zorgen. op de website (Ont)Regel de Zorg biedt overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels. De foto bij dit bericht is genomen op de eerste landelijke schrapdag jeugd 12 juni bij Jeugdbescherming West in Den Haag.