Nieuws

Componence Asset List

17 mei 2018

200+x+200+bezoek+Blokhuis.jpg
Staatssecretaris Paul Blokhuis, verantwoordelijk voor de ggz, was woensdag 16 mei bij Parnassia Groep op werkbezoek. Het gesprek ging over regeldruk, de inzet van regiebehandelaren, administratieve lasten en het terugdringen van de wachtlijsten.
Ook kreeg de staatssecretaris een rondleiding op een afdeling en presenteerde het ggz-team uit Moerwijk van Parnassia hun nieuwe werkwijze.

30 administratieve handelingen

Stephan Valk (voorzitter RvB) en Annet Spijker (directeur Zorg PsyQ en psychiater) maakten de staatssecretaris duidelijk dat de regel- en administratiedruk bij al onze collega's in de ggz veel te ver gaat. Per jaar kost het Parnassia Groep 50 miljoen euro! Annet Spijker maakte het heel concreet door een voorbeeld: 'Per consult met een patiënt moet ik regelmatig 30 administratieve handelingen verrichten. Ik vind dat dit er maximaal 10 mogen zijn.' De staatssecretaris beaamde dit volmondig en beloofde hier verandering in te gaan brengen.

Absurde eisen

Het bezoek van Blokhuis was een goede gelegenheid om ook de absurde eisen die zorgverzekeraars aan ons stellen, namelijk 100% administratief aangetoonde handelingen in de dossiers, aan te kaarten. Stephan Valk zei dat we zeker 95% konden verantwoorden. "Er gaat zo veel tijd en energie zitten in die laatste paar procent verantwoording. Dit kost onnodig tijd en geld. Tijd en geld dat beter besteed kan worden. Onze boodschap aan de zorgverzekeraars is dan ook: Gun ons die laatste paar laatste paar procent op basis van vertrouwen. In geen enkele sector geldt de regel van 100% administratieve aantoonbaarheid. Ook voor de ggz staat het nergens als regel, toch houden veel zorgverzekeraars er blind aan vast. Dat móet en kan anders.'

Dank voor kijkje in de keuken

Paul Blokhuis heeft het werkbezoek ook als positief ervaren, op twitter zei hij erover: