Nieuws

Componence Asset List

12 november 2020

regulier-stagebureau-online.png

Dinsdag 10 november heeft het Stagebureau maar liefst drie online gastlessen mogen verzorgen. In deze tijd is het niet mogelijk om de gastlessen op scholen te geven, daarom is het extra fijn dat de digitale weg mogelijkheden biedt om leerlingen en studenten kennis te laten maken met de ggz.

De eerste gastles was in samenwerking met JINC op het Rijswijks Lyceum. Hier heeft Therese Otten (stagefunctionaris) samen met collega Nick de Jong (preventiemedewerker Brijder) de leerlingen een actieve gastles gericht op de GGZ aangeboden. Op deze wijze bereiden zij zich voor op een beroepskeuze.

Ook werden er twee workshops verzorgd voor de Hogeschool Leiden aan Social Work studenten.

Workshop 1: inzicht krijgen in het werkveld jeugd en volwassen psychiatrie en verslavingszorg.
Nick de Jong (ervaringsdeskundige en preventiemedewerker Brijder) heeft zijn verhaal gedeeld en collega’s Marc Tjin en Kelly Houting, herstelcoaches van Reakt hebben het werk vanuit de individuele begeleiding toegelicht.

Workshop 2: een kijkje in de keuken van het FACT jeugd en het GGZ wijkteam van Parnassia.
André van Duijn (ervaringsdeskundige) heeft zowel zijn eigen ervaring gedeeld en ook zijn ervaringen als FACT medewerker. Annelies Knaap (verpleegkundige GGZ wijkteam) is het gesprek met de studenten aangegaan over het ambulante werkveld.

Therese Otten en Petra Staal (stagefunctionarissen) hebben uitgelegd hoe de organisatie in elkaar zit en welke stagemogelijkheden er zijn. De workshops werden goed bezocht en er was veel animo voor een mooie stageplaats. We hopen op veel nieuwe aanmeldingen.