Nieuws

Componence Asset List

11 november 2022

Regulier-stephan-valk-nieuw.png

Stephan Valk heeft aangegeven in de loop van 2023 te willen gaan stoppen als bestuurder bij Parnassia Groep. Stephan heeft dan 13 jaar de functie van voorzitter van de raad van bestuur vervuld en is 20 jaar lid van de raad van bestuur. Na al deze jaren met bestuurlijke verantwoordelijkheden is hij toe aan een volgende stap met een betere balans tussen werk en privé.

De raad van commissarissen respecteert zijn besluit. Mede dankzij zijn enorme inzet en betrokkenheid is Parnassia Groep gegroeid tot een organisatie die alle vormen van psychische ondersteuning biedt aan mensen die dit nodig hebben.

De raad van commissarissen is inmiddels gestart met het wervingsproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter, waarbij zowel binnen als buiten de organisatie wordt gekeken. Verwacht wordt dit proces voor de zomer van 2023 af te ronden. Een zorgvuldige overdracht zal vervolgens in samenspraak met de nieuwe voorzitter en de zittende raad van bestuursleden worden vormgegeven.

Stephan blijft na zijn aftreden als bestuurder, actief binnen Parnassia Groep.

Stephan Valk:

Het voorzitterschap van Parnassia Groep is een verantwoordelijke en zware functie. Ik ben toe aan een volgende stap met meer evenwicht tussen werk en privé. Het is tijd om ook aandacht voor andere zaken te hebben.

De integratie van de onderdelen die Parnassia Groep hebben gevormd zijn gerealiseerd. We zijn de zware covid-periode samen doorgekomen én er ligt een goed plan voor de komende jaren. Veel van deze doelen en wensen zijn ook opgenomen in het landelijk zorgakkoord. Dat geeft een duidelijke richting voor de komende jaren.

Met de komst van Elnathan Prinsen als zorgbestuurder en Sjoerd van Breda die inmiddels een aantal jaar lid raad van bestuur is, is het een goed moment om de functie te gaan overdragen zodat er voor de komende jaren een nieuw team de verantwoordelijkheid kan dragen voor Parnassia Groep.

Samen met de collega’s zet ik me, net als al die andere jaren, de komende periode graag met hart en ziel in om Parnassia Groep een inspirerende en goede werkplek te laten zijn voor collega’s én de beste behandelomgeving voor cliënten.