Nieuws

Componence Asset List

22 november 2023

stephan3-200.jpg

Op dinsdag 21 november 2023 is Stephan Valk, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Stephan ontving de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Den Haag, Mariëlle Vavier. De plechtigheid vond plaats aan het eind van het symposium ’Koers houden en in beweging blijven’ in theater Diligentia te Den Haag, ter gelegenheid van het afscheid van Valk als voorzitter raad van bestuur bij Parnassia Groep.

Liefde voor de ggz

Stephan Valk heeft 13 jaar de functie van voorzitter vervuld en is bijna 20 jaar lid geweest van de raad van bestuur bij Parnassia Groep. Stephan heeft een gezichtsbepalende rol gespeeld in het vormgeven van Parnassia Groep en bij de Nederlandse ggz in het algemeen.. Hij heeft continu de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aspecten van het verlenen van geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke toegevoegde waarde van Parnassia Groep in balans gehouden. Stephan weet als geen ander het grote en het kleine in het oog te houden en heeft enorm veel kennis als het om de bestuurlijke dossiers gaat. Kenmerkend daarbij is zijn vasthoudendheid en zijn passie, waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat.

Koersen op kwaliteit

Stephan heeft zich ingespannen voor cliënten die een rechtvaardige toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het juiste verband aanbrengen tussen leven, wonen, werken en dagbesteding is door Stephan al vroeg herkend als cruciaal voor het herstel van de client. Zijn uitspraak ‘zonder hoop is er geen toekomst’ weerspiegelt dan ook een van zijn voornaamste drijfveren voor herstelgerichte zorg. Hij heeft participatie van cliënten hoog in het vaandel staan; mede door zijn toedoen heeft ervaringsdeskundigheid van cliënten een plaats gekregen in de behandeling en het herstel van cliënten.

‘Zonder hoop is er geen toekomst’, Stephan Valk

Complexe ggz op landelijke niveau

Stephan heeft een onvermoeibare inzet laten zien om de ggz behandelingen in Nederland te verbeteren. Onder leiding van Valk is Parnassia Groep een zichtbare maatschappelijke organisatie geworden die regionaal en landelijk een rol speelt in de (verdere) ontwikkeling en het maatschappelijk debat over de ggz. Vraagstukken als toegankelijkheid, bekostiging en vernieuwing domineren dat debat over de zorg. Stephan heeft, vooral met het oog van de complexe ggz, een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe bekostiging in de ggz.

Zijn gedrevenheid, kennis en ervaring maken hem tot een bijzondere bestuurder die voor continuïteit en vernieuwing in de ggz staat. Mede dankzij zijn oplossingen, energie en koersvaste inzet hebben de vraagstukken in de ggz een antwoord gekregen in het Integraal Zorgakkoord (lZA). Dat akkoord moet leiden tot een toegankelijke, betaalbare, toekomstbestendige ggz voor heel Nederland.

Op veel manieren heeft Stephan een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en het voorkomen dat mensen onnodig (lang) zorg genieten. Parnassia Groep is hem daar zeer dankbaar voor!

Stephan ontving de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van Den Haag, Mariëlle Vavier.