Nieuws

Componence Asset List

10 september 2020

regulier-handen.png

Vandaag is Wereld Suïcide Preventie Dag. Zoals elk jaar staan wij op deze dag op diverse manieren stil bij suïcide en suïcidepreventie.

Het gaat niet goed met de economie en daardoor valt een stijging van de suïcidecijfers te verwachten. Welke preventiemaatregelen hebben we tot onze beschikking? En wat kan de overheid doen?

Over de verwachte stijging suïcidecijfers en ontwikkelingen schrijven deskundigen Remco de Winter en Derek de Beurs in een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Suïcidepreventie binnen Parnassia Groep

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve  Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie.

Zo heeft het Rotterdamse IBT-team een film gemaakt waarin ze laat zien hoe iemand met suïcidaal gedrag succesvol behandeld wordt. Parnassia Groep het heeft IBT-teams verder in Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland.