Nieuws

Componence Asset List

04 september 2017

200x200+dyslexie.png

De gemeente Rotterdam wil samen met Indigo preventie ouders met psychische en/of verslavingsproblemen ondersteunen in het contact en de opvoeding van hun kinderen. Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Zo kan deze kwetsbare groep kinderen en/of hun ouders trainingen volgen. 

Jaarlijks zijn er 405.000 ouders met een psychische stoornis en/of verslaving. Zij hebben tezamen 577.000 kinderen. Gezien de omvang van de KOPP/KVO-doelgroep en de ernstige gevolgen is het essentieel dat deze problematiek, die van generatie op generatie doorgaat, wordt voorkomen. 

'Ik heb in de KOPP groep geleerd dat ik me geen zorgen hoef te maken over mijn vader, dat het niet mijn schuld is.' Emma (11 jaar)

Emotionele binding tussen ouder en kind

Door psychische en/of verslavingsproblemen zijn ouders minder emotioneel beschikbaar voor het kind. De opvoeding kan hierdoor stroef verlopen. De ouder geeft het kind minder knuffels of een aai over de bol, geen of weinig complimenten en aanmoediging. Er is sprake van geringere spontaniteit en meer boosheid. Dit kan het gevoel van veiligheid aantasten bij het kind.

Gevoelens van angst en schuld

Bij veel KOPP/KVO-kinderen worden geen signalen opgemerkt. Dat betekent niet dat er geen verhoogd risico is op het ontwikkelen van psychische en/of verslavingsproblemen of dat er geen klachten zijn. Afhankelijk van de leeftijdsfase uiten KOPP/KVO-kinderen hun problemen. Baby’s en peuters kunnen meer last hebben van verlatingsangst en eet- en slaapproblemen ontwikkelen. Kinderen in de basisschoolleeftijd cijferen zich soms helemaal weg of vertonen agressief gedrag. Jongeren ontwikkelen soms sterke schuld- en schaamtegevoelens en een extreem verantwoordelijkheidsgevoel. En op volwassen leeftijd kunnen er problemen ontstaan op relationeel gebied.

Training voor iedere leeftijdsfase

Omdat problemen bij kinderen in verschillende leeftijdsfases zich anders manifesteren biedt gemeente Rotterdam samen met Indigo preventie voor iedere leeftijdsgroep een training. Zo is er een ouder-baby groep, ouder en kind gesprekken en trainingen voor kinderen in de basisschool leeftijd. Tijdens de trainingen besteden we aandacht aan het verminderen van het risico en versterken we de beschermende factoren in het leven van het KOPP/KVO-kind.

Meer informatie over Baby-ouder interventie, Ouder-kind gesprekken, Doe praatgroep en Piep zei de Muis zie de website van Indigo.