Nieuws

Componence Asset List

05 november 2020

regulier-eva-tolmeijer.png

Binnenkort start bij Parnassia in Den Haag een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van modulaire CGT en ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met overmatige achterdocht: Feeling Safe-NL. De onderzoekers kregen van ZonMw het mooie subsidiebedrag van bijna zes ton toegekend om deze studie de komende zes jaar te gaan uitvoeren.

Onderzoekers David van den Berg en Eva Tolmeijer: “We geloven dat we met de synergie tussen ervaringsdeskundigen en psychologen in deze studie een flinke stap voorwaarts kunnen zetten in het verbeteren van de zorg en het herstel van mensen met overmatige achterdocht.”

Eigen regie en gemeenschappelijke taal

“We gaan de effectiviteit onderzoeken van Feeling Safe-NL, een nieuwe, herstelgerichte interventie voor mensen met overmatige achterdocht, ook wel gevaarovertuigingen genoemd”, vertelt Tolmeijer. “Feeling Safe-NL maakt gebruik van bewezen effectieve cognitieve gedragstherapie-modules die de achterdocht verminderen en het welzijn verbeteren. De methode is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en is volledig gericht op empowerment. Complexe problemen worden opgedeeld in verschillende ‘probleem in standhoudende factoren’. Vervolgens bepalen mensen zelf welke factoren ze willen aanpakken en kiezen daarvoor ongeveer drie CGT-modules uit een gepersonaliseerd ‘menu’. Zo ervaren mensen weer regie over hun problemen. Belangrijk is dat de modules aansluiten bij de motivatie, bijvoorbeeld: ‘Ik wil minder piekeren’, ‘Ik wil mij zelfverzekerder voelen’, of ‘Ik wil mijn traumatische ervaringen een plek geven’.”

Terwijl er samen met de therapeut wordt gewerkt aan het verminderen van de probleem in standhoudende factoren, wordt er samen met een ervaringsdeskundige gewerkt aan het in kaart brengen en inzetten van de eigen krachten. Door enerzijds te werken aan het verminderen van de factoren en anderzijds te werken aan het versterken van de draagkracht, het vertrouwen en perspectief worden mensen weer weerbaarder. De overkoepelende doelen van de behandeling zijn: jezelf veiliger en gelukkiger voelen en weer kunnen doen wat je graag zou willen doen.

Goede zorg voor meer mensen

Tolmeijer: “Momenteel is Cognitieve Gedragstherapie voor Psychose (CGTp) de enige psychologische richtlijnbehandeling voor mensen met overmatige achterdocht. Daarnaast is CGTp een best complexe behandeling die veel training en ervaring van therapeuten vereist. Met Feeling Safe-NL komt er mogelijk een nieuwe goed toepasbare, effectieve interventie bij, zodat meer mensen de zorg krijgen die ze verdienen.”

Feeling Safe-NL: A new recovery-oriented, transdiagnostic, modular, translational, and peer-supported treatment to achieve wellbeing and prevent the persistence of paranoia

Het onderzoek is een samenwerking tussen de VU Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Oxford University, Parnassia Groep, GGZ Oost Brabant, GGZ Noord-Holland-Noord en Altrecht. De studie wordt aangestuurd vanuit de afdeling Psychose Onderzoek (Parnassia) in Den Haag.