Nieuws

Componence Asset List

17 juni 2019

Suna+afbeelding.jpg
Goede nazorg voor mensen die een suïcidepoging hebben gedaan, kan herhaling voorkomen. Hierbij is het essentieel dat alle betrokken partijen samenwerken, in het bijzonder op de transitiemomenten tussen zorgverleners. Als de zorg op zo’n moment stagneert, kunnen mensen tussen wal en schip vallen. De gemeente Den Haag zag hierin enkele jaren geleden aan­leiding tot het project Suïcidepoging Nazorg (SuNa). In 2016-2017 werden 200 jongeren aangemeld, waarvan circa 85% werd doorgeleid naar passende zorg, tegenover 26% voor aanvang van het project.

Dit resultaat inspireerde Indigo Preventie Rijnmond om de situatie in de eigen regio onder de loep te nemen. Ook hier bleek het risico tijdens de transitiemomenten groot. Mensen verdwenen uit beeld of kwamen enige tijd later opnieuw op de SEH binnen, zonder dat er in de tussentijd adequate zorg op gang was gebracht.

Wat wij doen
Aansluitend op behandeling op de SEH:

  • nazorg en een vangnet bieden voordat hulpverlening is gestart
  • toeleiden naar passende zorg
  • mensen in zorg houden, als dit noodzakelijk is

De SuNa casemanagers behandelen niet. Dit betekent voor u als huisarts dat patiënten onder uw verantwoordelijk vallen totdat er een behandeling is gestart.

Meer informatie

In onze factsheet vindt u meer informatie over SuNa. U kunt ook contact opnemen met Maria Smedts, projectleider SuNa-nazorgprogramma.