Nieuws

Componence Asset List

12 juni 2017

200x200+verwarde+personen.png

Het aantal mensen dat bij de eerste hulp in Den Haag komt na een suïcidepoging is stijgende. Om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen en opnieuw een suïcidepoging doen of suïcide plegen, worden zij aangemeld bij casemanagers van het Suïcide Nazorgprogramma (SuNa). Dit programma wordt uitgevoerd door Indigo, onderdeel van Parnassia Groep in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen HMC en Haga en met de GGD.

Prijswinnaar Parnassia Groep Prijs

Parnassia Groep organiseert eens in de paar jaar een prijs die bijdraagt aan innovatie in de zorg. Deze prijs mocht SuNa dit jaar in ontvangst nemen.

Het juryoordeel over SuNa: “Het is een kwetsbare groep die lastig in zorg te krijgen en te houden is. De collega’s van SuNa houden deze patiënten goed in de gaten en ondernemen snel actie als ze merken dat er iets ‘niet pluis’ is. Goede contacten en ultrakorte lijnen zijn hierin van groot belang, bijvoorbeeld met de spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum.”

Casemanagers ontfermen zich over deze mensen door:

  • het inzetten van nazorg en een vangnet voordat hulpverlening is ingezet
  • ze toe te leiden naar passende zorg
  • te zorgen dat mensen in zorg blijven, als dit noodzakelijk is

Het programma is bedoeld om op laagdrempelige wijze mensen (weer) in zorg te krijgen. Na aanmelding volgt snel een intake en een crisisregeling. Hierna wordt direct de behandeling gestart met als doel terugval te voorkomen.

Familie nauw betrokken

Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor nauwbetrokkenen, omstanders en instanties. Daarom worden naastbetrokkenen nauw bij het nazorgprogramma betrokken. Op deze wijze wil Indigo een stabiele situatie voor de patiënt en familie realiseren.

SuNa voorziet in behoefte

Eerder was dit programma alleen toegankelijk voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Met ingang van 1 april 2017 kent het programma geen leeftijdsgrens meer door een subsidie van ZonMW. Dat SuNa voorziet in een behoefte blijkt uit eerdere woordvoering van Ferdi Balk, psychiater in HMC Westeinde, waarin hij in het AD aangaf dat ze op de spoedeisende hulppost in HMC Westeinde één tot twee suïcidepogingen per dag zien en dat dit er voorheen minder dan één per dag was.