Nieuws

Componence Asset List

20 juni 2018

Preventiegroepen+200x200.jpg

Parnassia Groep herkent het signaal uit het Jaarbericht Kinderrechten van Unicef en Defence for Children dat vandaag uitkwam. Steeds meer kinderen komen terecht in een gesloten jeugdzorginstelling, waar het merendeel niet thuishoort. Al eerder constateerden we dat de jeugdzorg onder druk staat en de conclusies uit het rapport sluiten hierbij aan.

Opname in een gesloten instelling is alleen een laatste redmiddel. Onze ambitie is om meer kinderen vroegtijdig en preventief te behandelen. Helaas is een snelle oplossing niet voorhanden. Daarvoor zijn meer pleeggezinnen, gezinshuizen en vormen van zorgondersteuning aan huis nodig. Parnassia Groep heeft hiervoor het project “Herstellen doe je thuis” opgezet.

De gevolgen van het aanbesteden van jeugdzorg voor 2018 worden langzaam duidelijk. Door de inzet van wijkteams is er meer aandacht voor jeugdigen en het signaleren van beginnende problematiek. Door er vroeger bij te zijn, komen ook  die kinderen in beeld die al langer last hebben van psychische problemen en dus zwaardere specialistische zorg nodig hebben. Dat is op zich natuurlijk goed, maar de behandeling laat vervolgens te lang op zich wachten.

Tarieven onder druk

Op sommige plekken is te weinig zorg ingekocht, de tarieven staan onder druk, er is te weinig budget beschikbaar, waardoor te veel kinderen en hun gezinnen onnodig lang op zorg moeten wachten. Dat is onaanvaardbaar. Deze kinderen hebben psychische problemen die invloed uitoefenen op het naar school gaan, het meedoen en de normale ontwikkeling. Zij hebben recht op de juiste behandeling.

Zwaardere problematiek

Zoals Stephan Valk, bestuursvoorzitter van Parnassia Groep, in 2017 al aangaf: ‘Na de bezuiniging, de opbouw van het administratieve apparaat en de bouw van wijkteams bleef er nog een kleiner deel over voor de jeugd. Op zich is de ambulantisering geen slechte ontwikkeling, maar gemeenten zijn voor de decentralisatie al gewaarschuwd dat ze met zwaardere problematiek te maken zouden krijgen, ook in de wijkteams. Daar moet wel iets mee gebeuren.’

Herstellen doe je thuis

Parnassia Groep heeft de ambitie kinderen met (beginnende) psychische problemen die zorg te bieden die ze nodig hebben om veilig op te groeien en voldoende zelfredzaam te zijn. Zoals het project van Lucertis in Rotterdam/Rijnmond: “Herstellen doe je thuis” dat in september 2018 van start gaat. Bij kinderen die thuis in een onveilige situatie zitten, plaatsen we hen niet uit huis, maar bieden we hele intensieve zorg thuis om de veiligheid te waarborgen. Een intensief behandelingsteam (IBT) biedt zorg aan huis om opname te voorkomen. Voor volwassenen bieden we dit al, nu breiden we het uit naar jongeren en kinderen.

Het betreft een multidisciplinair team met daarin onder andere een kinder- of jeugdpsychiater, een verpleegkundig specialist, een GZ-psycholoog, gezinsbegeleiders en maatschappelijk werk. Tussen 8.00 uur en 23.00 uur komen teamleden op piekmomenten bij de jongere thuis. De focus ligt op het behandelen van de jongere met psychische problemen. Zo helpt het team bij het behandelen van de jongere en zijn directe leefomgeving, het bieden van dagelijkse structuur, bijvoorbeeld door afspraken te maken over een zinvolle dagbesteding en het innemen van medicatie (indien voorgeschreven). Naast de jongere begeleidt het team ook andere familieleden en biedt hulp bij onder meer huisvestings- en geldproblemen.