Nieuws

Componence Asset List

11 juni 2018

200x200+Toolkit+LVB.jpg
Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) vormen in veel opzichten een kwetsbare groep. Zij hebben een IQ onder de 85. Naast beperkingen in het leren en denken komen ook psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor.

Over het algemeen wordt aangenomen dat mensen met een LVB een drie tot vier keer zo grote kans hebben op het krijgen van psychische problemen dan normaal begaafden

Dit zien wij ook terug in de praktijk. Zo is er binnen de GGZ een aanzienlijke groep mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. Om de zorg voor de cliënten met ernstige psychiatrische problemen en LVB zo effectief mogelijk te maken, heeft Bavo Europoort een toolkit ontwikkeld met aandachtspunten, aanpassingen en interventies die je als professional in kan zetten.

Effectieve zorg houdt rekening met de aandachtspunten zoals deze voor LVB bekend zijn, namelijk verminderde intellectuele vermogens, verhoogde sociale kwetsbaarheid, verhoogde dagelijkse stress en (inadequate) coping, zelfbeschikking, zorg op maat en verhoogde ondersteuningsbehoeften.

Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft IQ onder de 85. In combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en blijvende ondersteuningsbehoeften wordt volgens de Nederlandse 'brede definitie' dan gesproken over een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).