Nieuws

Componence Asset List

24 maart 2022

200.jpg

De stichting Topklinische GGz reikte maandag het TOPGGz-keurmerk uit aan Sarr Autisme Rotterdam. Het keurmerk was al in juni 2021 behaald, maar kon nu zonder allerlei coronarestricties aan het Sarr-team uitgereikt worden.

De afdeling biedt zorg aan cliënten van alle leeftijden met autisme spectrum stoornis. De zorgbedrijven Youz (jeugd) en Antes (volwassenen en ouderen) leveren beide expertise, behandeling en doen onderzoek naar verdere verbetering van zorg voor mensen met autisme.

Na een grondige screening van een visitatiecommissie van TOPGGz was de conclusie dat de afdeling hoogspecialistische zorg biedt op het gebied van diagnostiek en behandeling.

De commissie was ook te spreken over het wetenschappelijk klimaat op de afdeling. Met regelmaat zijn er wetenschappelijke publicaties en worden ze ingeschakeld voor een second opinion. Een hoogleraar is nauw betrokken bij het onderzoek. Alle nieuwe onderzoekkennis wordt gedeeld met alle andere collega’s zodat iedere cliënt met autisme de best mogelijk zorg kan krijgen.

Naast het onderzoek blijven de behandelaren oog houden voor de patiënt en de dagelijkse problemen waar die tegenaan loopt. Het is de mix van ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht waardoor Sarr een voortrekkersrol heeft in de autismezorg.