Nieuws

Componence Asset List

17 juni 2019

Triagewijzer.jpg

Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, is  een ggz-triagewijzer ontwikkeld. Deze is vanuit de praktijk ontwikkeld en getest. De Triagewijzer ggz biedt medewerkers van de crisisdiensten een instrument dat op basis van kenmerken van de persoon in crisis en zijn omgeving de urgentie en de inzet van hulpverlening gestructureerd bepaalt. Met de triagewijzer wordt beoogd om in alle situaties eenduidige en passende hulp op het juiste moment te organiseren en personen in crisis en hun omgeving hierover duidelijkheid te geven.

Doelen triagewijzer ggz

  1. Eenduidige triage acute ggz. De Triagewijzer ggz biedt eenduidigheid doordat in het hele land de Triagewijzer ggz wordt uitgevoerd bij een gemelde crisis.
  2. Minder discussies met stakeholders ten aanzien van aanrijdtijden. De Triagewijzer ggz wordt onderschreven door huisartsen, politie, gemeenten.
  3. Heldere communicatie naar personen in crisis en familie. De Triagewijzer ggz biedt de triagist een communicatiemiddel dat landelijk op een zelfde manier wordt uitgevoerd.
  4. De Triagewijzer ggz is een hulpmiddel waardoor medewerkers van crisisdiensten dezelfde taal voor de omschrijving van de problematiek en de urgentie hanteren. Dit helpt in het contact met onder meer de verwijzers.

De crisisdienst van Parnassia Noord-Holland werkt sinds 1 april binnen kantoortijden met een triagist die de telefoon opneemt en op basis van de triagewijzer samen met de verwijzer, de urgentie graad bepaalt. Buiten kantoortijden en in het weekend, is het vooralsnog de voorwacht die deze functie vervult en ook met behulp van de triagewijzer de urgentie bepaalt.

Stadia van urgentie

Bij Urgentie 1 is er sprake van een acute levensbedreigende situatie en moet iemand gepresenteerd worden op de SEH

Bij Urgentie 2 is er sprake van psychiatrische spoed en dient er een beoordeling door de crisisdienst plaats te vinden binnen 1 tot 2 uur.

Bij Urgentie 3 is er sprake van een dringende psychiatrische kwestie en dient er binnen 4 uur door de crisisdienst beoordeelt te worden.

Bij Urgentie 4 en 5 is er sprake van preventie van escalatie en dient de crisisdienst binnen 24 tot 48 uur te beoordelen.

 

In het najaar evalueren wij deze werkwijze in nauw overleg met huisartsen.

Terugkoppeling beoordelingen crisisdienst

Wij hebben de terugkoppeling veranderd waardoor u nu iedere ochtend de brieven van beoordelingen van de vorige dag, avond en nacht via zorgmail of de post. Mochten er acute (somatische) zaken zijn die niet kunnen wachten dan kunt u de volgende dag een telefoontje van ons verwachten om even te overleggen.

Meer informatie

Mariƫlle Hendriksen, leidinggevende zorg/psychotherapeut Acute Keten,

T: 088 - 358 01 31