Nieuws

Componence Asset List

13 juli 2018

200x200+NIAZ+logo.jpg
‘Dit is een bekroning op 15 jaar werk’ zegt directeur John Kreuze. Triora kreeg als eerste verslavingsinstelling in Nederland het internationale NIAZ-Qmentum certificaat. Drie dagen lang hebben auditoren van het NIAZ de kwaliteit van zorg van Triora kliniek in Den Haag grondig doorgelicht.

Tijdens deze audit werd gekeken of voldaan werd aan de NIAZ-normen voor de kwaliteit van geleverde zorg en veiligheid. Zo werd streng gekeken naar de zorg op het gebied van middelenmisbruik en verslaving, medicatiebeheer, infectiepreventie en –bestrijding, bestuur, toezicht en leiderschap binnen Triora.

De auditoren gaven complimenten over de intensieve begeleiding van patiënten naar herstel volgens het Triora Model (lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel), het snel en adequaat reageren op vragen van patiënten, het zorgbeleid, de inzet van ervaringsdeskundigheid en het in eigen kracht zetten van medewerkers. “Wij zijn ontzettend trots op deze internationaal erkende accreditatie. Het betekent veel voor ons als verslavingszorg instelling, maar nog veel meer voor onze patiënten. Zij krijgen deskundige zorg, op een respectvolle en optimistische wijze, die ze op weg helpt naar een prettig en zinvol leven zonder gebruik van verslavende middelen aldus directieleden John Kreuze en Michel Odufré. directie Triora. “Als je de beste zorg wilt leveren moet je daar dagelijks op focussen en dat doen onze toegewijde medewerkers al 15 jaar“, aldus de beide directieleden.