Nieuws

Componence Asset List

02 maart 2017

200x200+fpc+antwerpen.png

De Belgische ministerraad heeft de exploitatie van het nieuwe FPC Antwerpen toegewezen aan FPC Gent (aandeelhouders: Parnassia Groep, de Kijvelanden en Sodexo). Het voorstel van FPC Gent kreeg de voorkeur boven twee andere partijen.

Met de gunning laat de Belgische overheid waardering zien voor de wijze waarop FPC Gent in de praktijk gestalte heeft gekregen; met inzet van Nederlandse kennis en kunde op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De zorg wordt georganiseerd in ketens en in nauwe samenwerking met de regionale Belgische partners. Naar verwachting worden de eerste patiënten ontvangen in FPC Antwerpen in de zomer van 2017. Het centrum gaat uiteindelijk plaats bieden aan 182 patiënten.

Tweede forensisch psychiatrisch centrum

FPC Antwerpen is het tweede centrum in België waar psychiatrische zorg verleend wordt aan patiënten met een forensische titel. In mei 2014 was de officiële opening van FPC Gent. Parnassia Groep, FPC de Kijvelanden en Sodexo verworven ook deze opdracht van de Belgische overheid. Een bijzonder moment: het was de eerste keer dat de partijen in deze combinatie kennis op het gebied van forensische zorg inzetten in het buitenland.

Perspectief op betekenisvol bestaan

Parnassia Groep en FPC de Kijvelanden leveren expertise op het gebied van forensische psychiatrie en Sodexo op het vlak van facilitaire dienstverlening (zoals schoonmaak, receptiediensten, onderhoud van technische installaties en catering). Door deze unieke combinatie kan de zorg aan deze doelgroep van een zeer hoog niveau zijn. Zo is het mogelijk om het dagelijks leven van mensen met een veroordeling en psychiatrische problemen meer kwaliteit te geven en hen weer perspectief te geven op een betekenisvol bestaan.

Meer informatie in het bericht van de Belgische Minister van Justitie.