Nieuws

Componence Asset List

08 juli 2022

netwerk-nieuws-200.jpg

Na een succesvolle kick-off van de proeftuin Netwerkzorg in Overschie, is Parnassia Groep nu ook een proeftuin in Rotterdam Zuid (Feijenoord) gestart. Met als doel de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, gezondheid en maatschappelijke participatie van Rotterdammers met ernstige psychiatrische problemen te verbeteren.

Proeftuinen Netwerkzorg: integrale aanpak voor kwetsbare Rotterdammers

Uitgangspunt is dat cliënten samen met hun gezin en naasten regie hebben over hun herstel, gezondheid en zorg.Het doel van deze proeftuinen is om zonder schotten tussen wetten en financieringsstromen een verbinding te leggen tussen het medische domein en het sociale domein van de gemeente. Informele en formele partners werken beter samen en activiteiten sluiten beter aan op de behoeften en leefwereld van de cliënt. Eigen regie, een actief en betrokken persoonlijk netwerk en een goede kwaliteit van leven: dáár gaat het om!

In de proeftuin gaan teams van Antes (Feijenoord 3) en Youz (FACT 2) aan de slag met de netwerkintake, resourcegroepen en het ontwikkelen van een integrale gezinsaanpak. Dit doen we samen met een aantal partners in de wijk. Tijdens een (door Reakt) goed verzorgde lunch hebben de teams met elkaar kennis gemaakt en al ideeen, wensen en ervaringen uitgewisseld.

In de gemeente Den Haag werkt Parnassia Groep al een aantal jaar met deze integrale aanpak voor kwetsbare inwoners. Daarvan hebben we gezien dat de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, gezondheid en maatschappelijke participatie van cliënten aanzienlijk is verbeterd. Ook is het gevoel van eenzaamheid bij cliënten sterk afgenomen. Wat betreft maatschappelijke resultaten zien we in de deelnemende wijken een daling van crisissen, huisuitzettingen en is de instroom naar maatschappelijke opvang en begeleid wonen afgenomen. Ook buurtbewoners ervaren minder overlast. Dit zijn natuurlijk prachtige resultaten voor alle betrokkenen en we hopen dit ook te realiseren in Rotterdam.

Lees meer over de proeftuinen Netwerkzorg in het interview met Edmée Lammerding (Antes) en Charles Silvester (Youz), trekkers van deze proeftuinen vanuit Parnassia Groep.