Nieuws

Componence Asset List

21 januari 2020

Blokhuis+200+x+200.png

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht afgelopen vrijdag de regionale 'Taskforce wachttijden ggz' in Rotterdam. Blokhuis kreeg door dit bezoek niet alleen een goed beeld van de huidige innovaties en samenwerkingen om de wachttijden te reduceren, maar ook van de complexiteit en knelpunten. "We hebben als organisatie heel goed kunnen laten zien welke acties wij samen met andere partijen in de regio ondernemen om de wachtlijsten terug te dringen." aldus Aard Zoeteweij, bestuurder Parnassia Groep.

De staatssecretaris is kritisch over de lengte van de wachtlijsten, maar prijst de taskforce om haar slagvaardigheid in het afgelopen 1,5 jaar. In 2019 ontstonden er nieuwe acties en initiatieven of zijn doorontwikkeld om de wachttijden in de ggz te kunnen reduceren. Voorbeelden hiervan zijn de volledige online behandelingen van Parnassia Groep online, inzet van startgroepen en versterkte inzet op groepsbehandelingen bij ggz-organisaties, de consultatiefunctie in de huisartsenpraktijk in samenwerking met ZorgImpuls, en het PG portaal voor verwijzers. Maar ook de verruiming van het preventie aanbod van Indigo in samenwerking met de gemeente draagt hieraan bij.

Tijdens het bezoek werd er ook gesproken over het feit dat de te verwachten resultaten, naast de inzet van de aanbieders, verzekeraars en gemeenten, ook sterk beïnvloed worden door een tekort aan personeel, de regeldruk en de verbinding met het sociaal domein.

Over de regionale taskforce

Om de wachttijden in de ggz regionaal aan te pakken, zijn regionale taskforces opgericht waarin betrokken partijen (zoals ggz-aanbieders, huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten, cliëntvertegenwoordigers én ervaringsdeskundigen) samen werken aan oplossingen. De regionale taskforces zijn het resultaat van afspraken die in 2017 zijn gemaakt met Ministerie van VWS om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Parnassia Groep is een van de deelnemers van de Taskforce.