Nieuws

Componence Asset List

30 oktober 2019

regulier-Berno+van+Meijel.png

Stichting tot Steun VCVGZ en ZonMw hebben Berno van Meijel (bijzonder hoogleraar namens Parnassia Groep/ VUmc-InGeest/InHolland) en Marcel Adriaanse (Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam) een gezamenlijke subsidie van 510.000 euro toegekend voor onderzoek naar stoppen-met-roken bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) roken vaker in vergelijking met de algemene bevolking. Roken is een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden van mensen met een EPA, vooral vanwege de hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen die optreden als gevolg van het roken.

Een stoppen-met-rokenprogramma is belangrijk om deze achterstand op gezondheidsgebied te verminderen. In Nederland zijn deze programma’s echter nog onvoldoende getest op effectiviteit. Van Meijel en Adriaanse gaan daarom onderzoek doen naar de implementatie en de effectiviteit van een stoppen-met-rokenprogramma in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij volwassen mensen met EPA.

Dit programma duurt een jaar en wordt uitgevoerd door ambulante behandelteams in de specialistische ggz. Deelnemers krijgen medicatie, in combinatie met gedragsondersteuning door opgeleide verpleegkundigen en lotgenotenondersteuning. Met als doel dat meer mensen met een EPA stoppen met roken en de gezondheidsproblemen als gevolg van het roken afnemen.

Het onderzoek start begin 2020 en duurt in totaal vier jaar. In 2023 worden de resultaten verwacht.