Nieuws

Componence Asset List

23 november 2023

vincent+200x200+%281%29.jpg
In een interview met GGZ Totaal vertelt Brijder collega Vincent Hendriks, hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC), meer over de cruciale rol van preventie, een geïntegreerde aanpak in de jeugdverslavingszorg en onderzoek naar belonen van goed gedrag bij cannabisverslaving.

'Historisch gezien is er een gekke scheiding tussen psychiatrie en verslaving’, legt Vincent uit. ‘We moeten erkennen dat verslaving een psychische aandoening is, en een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk.’ Hij benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke benadering van psychiatrie en verslavingszorg, in plaats van het traditionele 'óf psychische behandeling, óf verslavingsbehandeling'.

 

'Life skills lessen moeten net zo vanzelfsprekend zijn als rekenen en taal,

zonder het als een interventie te bestempelen’

 

Preventie op scholen

In het interview stelt Vincent ook dat preventie van verslaving meer de kant van scholen en ouders zou moeten opgaan. ‘Er zouden op school heel goed lessen in ‘life skills’ (levenslessen) gegeven kunnen worden. Deze lessen gaan dan over heel normale, menselijke dingen die ieder kind heeft, zoals verlegenheid of onrust. Deze lessen moeten net zo vanzelfsprekend zijn als rekenen en taal, zonder het als een interventie te bestempelen.’

Wetenschappelijk onderzoek bij PARC

Vincent benoemt in het interview ook een aantal onderzoeken die bij PARC Brijder zijn uitgevoerd of momenteel worden uitgevoerd. Zo heeft hij het onder andere over het Youth In Transition onderzoek waar collega Christina Moska coördinerend onderzoeker is. In dit onderzoek volgen zij jongeren gedurende een langere tijd die in behandeling komen in een verslavingszorginstelling. Ze onderzoeken welke kenmerken en eigenschappen van jongeren voordelig en welke nadelig zijn voor het verloop van de behandeling en van de verslaving.

 

‘Bij elk cannabisnegatief plasje krijgt de jongere

een geldelijke beloning in de vorm van een waardebon'

 

Een ander onderzoek waar Vincent bij betrokken is, richt zich op contingency management als interventie bij cannabisverslaving onder jongeren. ‘Bij elk cannabisnegatief plasje dat de jongere onder toezicht inlevert, twee keer per week, krijgt hij/zij een geldelijke beloning in de vorm van een waardebon (‘voucher’). Op het moment dat je een positief plasje hebt, daal je in beloning’, legt Vincent uit.

Eerder ingrijpen

Ter afsluiting verwijst Vincent naar de bredere context van het interview: ‘De jeugdverslavingszorg moet eerder ingrijpen. We beseffen steeds meer dat we er eerder bij moeten zijn.’ Het volledige interview met Vincent Hendriks vind je op GGZ Totaal.