Nieuws

Componence Asset List

09 februari 2015

250x198+ovp.png


In de media is er veel aandacht voor verwarde personen. Hierdoor krijgen we veel vragen over hoe wij, samen met de politie, gemeente en Openbaar Ministerie onze Opvang Verwarde Personen (OVP) in Den Haag hebben georganiseerd.

Op de voorpagina van het Reformatorisch Dagblad stond een interview met Dennis Bal, teamleider OVP van Parnassia. Tevens is hij geïnterviewd voor een nieuwsitem van TV West. Eerder besteedde NOS Radio 1 al aandacht aan de OVP.

Uniek concept

Het unieke concept voor de OVP is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Den Haag, de Politie eenheid Den Haag en het parket Den Haag. Het voorziet in het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor acute zorg danwel strafrechtinterventies bij verwarde personen. Op de opvang zijn 24 uur per dag medewerkers van Parnassia aanwezig die direct bij binnenkomst kunnen beoordelen welke zorg de verwarde personen nodig hebben en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Fivoor levert hierbij forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering.

Daarmee wordt voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben weer op straat terechtkomen. Tegelijkertijd neemt deze werkwijze politieagenten veel werk uit handen dat eigenlijk niet bij de politie hoort

De aanpak is zo succesvol dat diverse grote steden interesse hebben getoond in het concept van de OVP.