Nieuws

Componence Asset List

21 oktober 2019

regulier_Saliha+el+Bouhaddani+%281%29.jpg

Saliha el Bouhaddani (PsyQ) promoveert op 21 oktober op haar onderzoek naar vroegdetectie en preventie van de eerste symptomen van psychiatrische stoornissen bij jongeren. Een groot deel van de psychische stoornissen ontstaat vóór het 25e levensjaar. Vaak zijn in de jaren daarvoor al vroege symptomen van deze stoornissen te zien. Als die vroege symptomen worden herkend en behandeld, kunnen we voorkomen dat de psychische stoornis zich verder ontwikkelt. Het is echter best lastig om bij jongeren in de puberteit onderscheid te maken tussen zich ontwikkelende psychische stoornissen en de normale schommelingen die bij deze levensfase horen.

El Bouhaddani onderzocht factoren die bijdragen aan het tijdig opsporen van een verhoogd risico op psychische problemen bij jongeren. Daarnaast onderzocht zij wat kan helpen bij het verminderen van aanhoudende psychische klachten in deze levensfase.

Eenvoudige screening

Signalen van aanhoudende psychische problemen bij adolescenten kunnen goed gevonden worden met een eenvoudige screening in de vroege adolescentie. Psychotische ervaringen en eerdere traumatische ervaringen hebben een belangrijke signaalfunctie. Gebrek aan sociale aansluiting speelt een rol in de ontwikkeling van aanhoudende psychische problemen. Dan kunnen trainingen, gericht op het versterken van de identiteit en het leren van probleemoplossende vaardigheden helpen bij het verminderen van deze aanhoudende problemen

Over Saliha el Bouhaddani

El Bouhaddani werkt bij PsyQ Rotterdam-Zuid, als psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog en vanaf januari 2020 als gz-psycholoog. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en behaalde de masters Klinische Psychologie (Universiteit Leiden) en Forensische Klinische Psychologie (Universiteit van Amsterdam).

Sinds 2010 werkt ze bij Parnassia Groep, bij onder andere Palier, i-psy en Parnassia. Haar promotieonderzoek is een samenwerkingsverband van de Parnassia Groep Academie, VUmc de Bascule en de Rijksuniversiteit Groningen.

El Bouhaddani promoveert aan de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in adolescence.