Nieuws

Componence Asset List

21 maart 2022

marina+200.jpg

Nog steeds is er stigma rondom psychiatrie. In de Week van de Psychiatrie vraagt ook Parnassia Groep extra aandacht voor de verbetering van de positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek.

Dit jaar is het thema 'Iedere stem telt'. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren/manieren/talenten om zich te uiten. Aan het woord is Marina van Dassen. Zij is psychiater bij PsyQ en vertelt wat het thema voor haar als psychiater, maar ook voor haar persoonlijk, betekent.

“De Week van de Psychiatrie is een belangrijk initiatief. Ik merk dat stigmatisering regelmatig een onderwerp van gesprek is in behandelingen. Dat is één van de redenen dat ik mee ben gaan doen met de Socialrun toen ik nog AIOS (arts in opleiding tot specialist) was. Het tweede jaar wilden we meer kenbaar maken wat de motieven waren van de verschillende deelnemers om mee te doen. En voor mij was dat het doorbreken van stigma rondom psychiatrische aandoeningen. Ik was toen bijna psychiater en overwoog of het wel ‘handig’ was om op LinkedIn te delen dat daarbij ook meespeelde dat ik zelf ADD heb en dat het dus ook vanuit meer persoonlijke motieven gedreven was. En precies dat is de reden dat ik het wel gedaan heb. Want als ik het niet durf te delen, twee maanden voordat ik psychiater zou zijn, vanwege mogelijke consequenties voor bijvoorbeeld werk, hoe kan ik dan ooit cliënten aanmoedigen meer open te zijn naar de omgeving?"

"Ik merk dat het me ook vrijer heeft gemaakt. Ik deel er iets over als ik het idee heb dat het een meerwaarde zou hebben, maar ik ben meer dan ‘de psychiater met ADD’."

"Het thema dit jaar ‘Iedere stem telt’ is een belangrijke. Dat gaat voor mij niet alleen over de stem van de cliënt zelf, maar ook van de naasten. In de kinder-, jeugd- en ouderenpsychiatrie is het vrij gebruikelijk om het systeem te betrekken. In de volwassenenpsychiatrie wordt dat soms vergeten. Zeker op poli’s waar mensen zelf naar toe komen, zijn naasten niet altijd direct in beeld. We proberen ook zeker naasten in behandelingen te betrekken op verschillende manieren. Tijdens de behandeling vraag ik wel regelmatig naar wat familie/naasten denken/zeggen, en dat brengt regelmatig buiten de spreekkamer gesprekken op gang, waardoor we dit weer in de behandeling terug laten komen. Ik heb gemerkt dat je regelmatig met kleine aanpassingen het systeem van iemand al veel meer kan betrekken en dat is steunend voor de cliënt, maar kan ook een waardevolle input zijn voor de behandeling."

'Ik ben meer dan ‘de psychiater met ADD’

"Ik werd gevraagd om als psychiater iets over de Week van de Psychiatrie te zeggen/schrijven. Ik was natuurlijk benieuwd waarom. Eén van de redenen is dat ik actief ben op sociale media, mede vanuit mijn deelname aan de Socialrun. En daarmee eigenlijk - onbewust - al dingen uitdraag waar deze week voor staat."

"Wat ik het mooie aan deze week vind, is dat met ‘Iedere stem telt’ ze nu de nadruk leggen op dat er verschillende uitingsvormen zijn. En als je je daarvan bewust bent, dan ‘zegt’ de ander soms zoveel meer dan je eerst denkt. Ik heb meerdere voorkeuren als uitingsvorm en taal speelt daar wel een belangrijke rol in, zoals te zien is op onder andere sociale media, maar ook door bijvoorbeeld gedichten te schrijven. Een ander gebruikt daar weer andere vormen voor die hem/haar liggen. Dat is het mooie ook aan ons vak, dat je elkaar kunt begrijpen door te spreken in de taal/op de manier die je ligt als je bereidt bent de ander te proberen te verstaan. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien, als je het doorhebt’.“

In de Week van de Psychiatrie is er veel aandacht voor uiteenlopende expressievormen en initiatieven. Kijk op Programma's | Week van de psychiatrie voor het uitgebreide programma.