Nieuws

Componence Asset List

17 april 2019

regulier-afbeelding+woodstock+2+.jpg

Onder auto’s slapen, in het park hangen en geld bijeen sprokkelen voor een volgende ‘rush’. Veelal door kleine criminaliteit. Jarenlang leefden een groep verslaafde dak- en thuislozen, vaak met psychiatrische problemen, in het centrum van Den Haag. Met alle gevolgen van dien voor de buurt.

Door hun ziekte zijn mensen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waar ze niet zelf meer uitkomen. Schulden, geen dak boven hun hoofd en geen contact meer met familie spelen een grote rol in hun leven. Vaak hebben zij al vele pogingen gedaan om van hun verslaving te herstellen en is dat niet gelukt.

In Woodstock, een woongroep voor dak- en thuisloze verslaafden, hebben de bewoners een eigen huis – vaak voor het eerst in jaren.

Love, peace and happiness

Het idee voor een woongroep is ontstaan omdat er een generatie oudere drugsverslaafden – kinderen van de sixties – aan zat te komen die nooit zou worden geaccepteerd in een regulier bejaardentehuis. De naam refereert dan ook naar het in 1969 legendarische Woodstock-festival, hoogtepunt van het hippietijdperk. Deze oude tijden herleven als je de woonvoorziening Woodstock binnenkomt. Een beeld van Humprey Bogart begroet je in de hal, terwijl de muziek van de Rolling Stones uit de boxen galmt.

'Het is mooi om te zien hoe mensen tot rust komen die in Woodstock wonen. Niet meer de spanning van waar moet ik slapen, hoe moet ik overleven. Met Woodstock kunnen we ze een huis bieden waar zij zich thuis voelen. Dat voelt heel dankbaar.' - Yvonne Zeller, begeleider in Woodstock, werkt al 25 jaar met verslaafden.

Gebruiken mag

Het unieke aan Woodstock is dat er een gedoogbeleid is; de bewoners mogen er gebruiken. Op hun kamer kunnen ze een biertje drinken, een balletje cocaïne roken of een blowtje opsteken. Vanwege het jarenlange gebruik is abstinentie geen optie meer en kan dat zelfs gevaarlijk zijn. Vanwege rust en structuur gebruiken bewoners bovendien veel minder, dan toen ze op straat leefden.

In Woodstock wonen veertig mensen die begeleid worden, die drie maaltijden per dag krijgen en medische zorg ontvangen. Dankzij Woodstock wordt de gezondheid verbeterd en wordt voorkomen dat deze mensen in de maatschappij voor overlast zorgen.

Samenwerking gemeente Den Haag

Bij de opzet van Woodstock was gemeente Den Haag nauw betrokken. Binnen het bestaande systeem was destijds voor deze mensen geen opvang. De verslaafden verbleven noodgedwongen op straat. Hierdoor ging hun gezondheid nog verder achteruit en daarnaast zorgden zij voor veel overlast. Met Woodstock is een woonvoorziening gecreëerd, die aansluit op de problemen en de mogelijkheden van deze specifieke groep mensen.

Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke Opvang: 'Aan het succes van Woodstock zie je dat maatwerk leveren resultaat oplevert. En dat is precies waarom we dit nu met ons opvangbeleid ook weer doen: kleinschaligere locaties, waar de opvang veel gerichter kan worden afgestemd op de mensen die daar verblijven'.

Contact met de buurt

Aanvankelijk was er veel weerstand tegen de komst van Woodstock, maar toen de woonvoorziening zou verhuizen is dit door buurtbewoners tegengehouden. Bert van Alphen: 'Er is steeds geluisterd als mensen uit de buurt vragen of klachten hadden. Ook zijn er activiteiten georganiseerd om Woodstock-bewoners en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Dan zie je dat als mensen elkaar kennen, er veel minder in problemen en juist meer in oplossingen wordt gedacht. Dat is een belangrijke les voor toekomstige woon/ opvanglocaties.'
 

Luister ook naar de uitzending van Studio Haagsche Bluf over Woodstock van vrijdag 12 april. Met wethouder Bert van Alphen, Koos Maquelin (leidinggevende Woodstock), Yvonne Zeller en een bewoner.