Nieuws

Componence Asset List

01 november 2022

regulier-yolanda-nijssen.png

Per 1 oktober bekleedt Yolanda Nijssen, senior onderzoeker bij Parnassia Groep, het bijzondere lectoraat Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

In Nederland heeft ongeveer 1,5% van de mensen een EPA, zo’n 250.000 mensen. Naast hun psychische problemen kampen zij vaak met maatschappelijke en financiële problemen, een slechte(re) woonsituatie, een klein netwerk, last van discriminatie en/of (zelf)stigma, en als gevolg daarvan veelal een slechtere gezondheid en een lagere levensverwachting. Het nieuwe lectoraat dat de HvA en Parnassia Groep hebben ingesteld, draait om de vraag ‘hoe kunnen we mensen met EPA zo goed mogelijk ondersteunen bij hun herstel? Nijssen zal vanuit het lectoraat onderzoek doen naar de beste herstelbegeleiding in de praktijk.

Goed aansluiten op cliënt

Voor Parnassia Groep is herstelgerichte zorg een belangrijk speerpunt. Nijssen: “Herstelgericht werken bij cliënten met EPA gaat om goed aansluiten bij hoe iemand zelf zijn klachten en problemen begrijpt, bij zijn culturele, maatschappelijke en sociale context en welke doelen en oplossingen hij ziet.” Ze was al nauw betrokken bij verschillende (onderzoeks)initiatieven om herstelgerichte zorg binnen Parnassia Groep naar een hoger niveau te brengen. Het lectoraat is hiervan een logisch vervolg.

“In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar herstelgericht werken. Er zijn allerlei mooie standaarden en methodieken ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met EPA. Maar hoe passen we deze toe in de praktijk? Bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning bij tegenslagen en samenwerking met naasten. Vanuit dit lectoraat gaan we onder andere monitoren of we de juiste dingen doen, met de juiste mensen op het juiste moment en de juiste plek.”

Vier onderzoeksthema’s

Het lectoraat gaat zich richten op vier onderzoeksthema’s:

  1. De herstelgerichte houding. Welke competenties hebben begeleiders nodig? Wat gaat goed en waar liggen de knelpunten?
  2. Methodieken en meetinstrumenten. Hoe werken ze in de praktijk en wat leveren ze op?
  3. De samenwerking tussen de cliënt, de zorgprofessional(s) en het netwerk rondom de cliënt. Hoe verloopt deze?
  4. Beeldvorming en stigma. Hoe worden cliënten bejegend en welke effecten heeft dit?

Onder deze vier thema’s zal praktijkgericht onderzoek plaatsvinden. Yolanda: “Natuurlijk gaan we hierin samenwerken met andere lectoren en lectoraten. Daarnaast werk ik veel samen met studenten en stagiaires. Met subsidiegelden wil ik graag een aantal promovendi aantrekken, zodat we onze kennis kunnen omzetten in praktijkgerichte publicaties. Uiteindelijk willen we dat cliënten goede kwaliteit van zorg ervaren, meer zelfregie en goede uitkomsten op het gebied van persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en/of klinisch herstel.”

Over Yolanda Nijssen

Yolanda is opgeleid als verpleegkundige, zowel in de somatiek als in de psychiatrie. Na haar masteropleiding Evidence Based Practice bij het AMC, promoveerde ze in 2000 op een onderzoek naar de kwaliteit van zorg op gesloten opnameafdelingen. Daarna ging ze verder in het onderzoek, eerst bij AMC De Meren/Arkin en later bij Parnassia Groep. Ruim tien jaar werkt Yolanda nu als senior onderzoeker bij de academie van Parnassia Groep. Daar leidt ze onderzoeksprojecten rondom herstelgerichte zorg. Naast het lectoraat Herstelgericht werken bij ernstige psychische aandoeningen, verzorgt Yolanda lessen bij de master GGZ-Verpleegkunde aan de HvA.

Zie ook het nieuwsbericht van de HvA