Nieuws

Componence Asset List

01 juli 2016

vrouw+man+250x198.png
In 2015 hebben 1.871 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat is het hoogste aantal ooit, ook afgezet tegen de groeiende bevolking. Dit meldt CBS in haar rapport CBS over zelfdodingen. Omdat zo’n 40 procent van de suïcideplegers voorafgaand aan zijn dood in behandeling is bij een ggz-instelling richt Parnassia Groep zich op een zorg zonder suïcide.

Klaas Bets, geneesheer-directeur die voorzitter wordt van Supranet GGZ, een landelijk netwerk van ggz-instellingen, vertelt in Trouw: ‘Supranet gaat samen met het VUmc vanaf september 2016 onderzoek doen naar zelfdodingen van psychiatrische patiënten. Ons doel is om indicatoren rond suïcide verder te ontwikkelen, te meten en hiervan te leren en uiteindelijk samen met alle ggz-instellingen de suïcidepreventie in Nederland te verbeteren.’

Betere herkenning

Om het aantal suïcides te verminderen is preventie op velerlei terreinen nodig. Suïcide preventie is niet alleen een zaak voor de geestelijke gezondheidszorg maar is een verantwoordelijkheid voor een ieder. Meer training van hulpverleners, politiemensen, leraren en EHBO’ers om suïcidaliteit te herkennen en er beter mee om te gaan, betere veiligheid bij spoorweg emplacementen, lastigere toegankelijkheid van bepaalde middelen waarmee je kunt suïcideren, betere herkenning en behandeling.

Ieder jaar wordt op 10 september speciale aandacht gevraagd voor de noodzaak van suïcide preventie.