Nieuws

Componence Asset List

14 september 2023

regulier-kopnieuws.jpg

Onze collega Lincey Lima was op woensdagmiddag 13 september te gast bij het televisie programma ‘’Dit is de middag’’ op NPO 1. Zij is werkzaam bij Indigo en helpt kinderen en jongeren waarvan een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft. Dit noemen we ook wel KOPP/KOV kinderen.

Wanneer ben je een KOPP/KOV kind?

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV). Het kan gaan om één of beide ouders waarbij bijvoorbeeld sprake is van stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, alcohol- of drugsproblemen. Dit heeft vaak gevolgen voor het hele gezin.

Ouder-kind gesprekken

Voor Parnassia Groep staat het gezin centraal. Uit recent onderzoek blijkt dat het koppelen van jeugdhulp aan volwassen ggz een duidelijke meerwaarde heeft. Onze behandelaars gaan actief het gesprek aan over het ouderschap in hun behandelkamer. Initiatieven zoals het ouder-kind gesprek (consultatie- en adviesgesprek) en de familie adviesgesprekken zijn hier voorbeelden van. Op diverse locaties in de volwassen ggz bieden we gesprekken aan waarbij cliënten die ook ouder zijn samen met een behandelaar en hun kind ondersteuning krijgen vanuit Youz, Indigo of Brijder. Het doel is om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en indien nodig hulp te bieden. Daarnaast ondersteunen we ouders bij opvoedingsvraagstukken.

KOPP/KOV groepen voor kinderen

In de KOPP/KOV groepen kunnen kinderen met elkaar delen wat ze thuis meemaken. Leren ze herkennen en omgaan met emoties en gevoelens. Er wordt uitleg gegeven over psychische ziekten en verslaving. En er is natuurlijk ruimte voor leuke activiteiten en plezier.
De groepen worden zowel preventief als naast de reguliere hulpverlening ingezet voor alle kinderen die een familielid hebben met psychische klachten en/of verslaving. Deze groepen worden veelal gegeven door de preventie afdelingen van Indigo, Youz (waaronder Youz Verslavingszorg van Antes) en Brijder.

Nieuwe cijfers

Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in gezinnen waar een ouder te maken heeft met een psychische aandoening (KOPP) of een verslaving (KOV), wat hen kwetsbaar maakt voor toekomstige (psychische) problemen. Het Trimbos-instituut heeft nieuwe cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal KOPP/KOV kinderen de afgelopen 10 jaar flink is gestegen van 1 op de 6 kinderen (in totaal 577.000) naar 1 op de 4 kinderen (900.000).

Uit recente gegevens blijkt dat maar liefst 3,3 miljoen Nederlanders te kampen hebben met psychische aandoeningen. Het Trimbos-instituut schat in dat er in Nederland 671.000 ouders zijn met een psychische aandoening en/of verslavingsproblematiek. Hierdoor groeien ongeveer 900.000 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder die deze problemen heeft, wat neerkomt op 27,9% van alle thuiswonende kinderen. Deze schatting is gedaan op basis van de NEMESIS-3 cijfers en cijfers vanuit CBS Statline.

Wil je meer lezen over dit onderzoek?

Lees ook het verhaal van onze collega's: