Nieuws

Componence Asset List

03 maart 2021

200+x+200+Maarten+van+%27t+Hof.png

Op 8 maart promoveert Maarten van ‘t Hof op zijn onderzoek naar de factoren waarmee een autismespectrumstoornis op jongere leeftijd kan worden herkend.

Hoewel de eerste signalen van ASS vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar kunnen zijn, worden de meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de drie en tien jaar oud zijn. In zijn promotieonderzoek zocht Van ‘t Hof naar factoren waarmee de signalering van ASS op jongere leeftijd verbeterd kan worden.

Hij vond dat de kinderen gemiddeld vijf jaar oud waren als de diagnose werd gesteld. Dit is een relatief hoge leeftijd, maar meer onderzoek is nodig om de resultaten beter te kunnen vergelijken en de zwakke punten in lokale en nationale gezondheidszorg op te sporen. 

Scholing is belangrijk

Onderzoek naar de signalering van autisme onder jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin liet zien dat jeugdartsen onvoldoende specifieke ASS-kennis hebben, van onder andere vroege signalen, diagnostiekcriteria en co-morbiditeit. Nadat de jeugdartsen een live online scholing hadden gevolgd, bleek hun kennis te zijn toegenomen en voelden zij zich beter in staat om ASS te signaleren. Deze bevindingen benadrukken het belang van scholing van jeugdartsen in de vroegsignalering van ASS.

Relatie ASS en eetgedrag

Van ‘t Hof onderzocht tevens de relatie tussen ASS-kenmerken en eetgedrag met behulp van data uit de Generation R cohort. De resultaten laten een verband zien tussen eetgedrag en ASS in de vroege en midden-kindertijd die mogelijk ingezet kan worden voor de (vroeg)signalering van ASS. 

Maarten van ’t Hof – Detection of autism in childhood

Maarten van ‘t Hof (1984) werkte in de jaren dat zijn onderzoek liep voor SARR Expertisecentrum Autisme (Lucertis, nu Youz Kinder- en Jeugdpsychiatrie, onderdeel van Parnassia Groep). Sinds augustus 2019 is hij werkzaam als accountmanager zorgverkoop voor Parnassia Groep.

Hij promoveert op maandag 8 maart om 16.15 uur in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Promotoren zijn prof. dr. H.W. Hoek en prof. dr. P.W. Jansen, copromotor is dr. W.A. Ester.

De verdediging van het proefschrift is te volgen via een livestream.

Lees hier meer over het onderzoek Detection of autism in childhood