Autisme

Autisme (Autisme spectrum stoornis)

lachend+jongetje+200x200.jpg

"De wereld is voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vaak onduidelijk, onoverzichtelijk en vol met ondoorgrondelijke sociale regels", zegt Jacqueline Bailly, psychotherapeut en directeur zorg bij Youz.

Wat is autisme (ASS)?

Autisme of ASS is een aandoening waarbij je de wereld op een heel andere manier ervaart. Dat komt omdat de manier waarop je hersenen informatie verwerken anders verloopt dan bij mensen zonder autisme. Door autisme is het lastig om losse informatie te ordenen en te verwerken tot een groot samenhangend geheel. Waar anderen een film zien, ziet iemand met autisme eigenlijk allemaal losse beelden.

Zo ziet de wereld eruit als je autistisch bent. Om iedereen te laten zien en horen wat autisme is, liet de Engelse National Autistic Society een video maken van een autistisch jongetje dat door een winkelcentrum loopt. Verblindende lichten, oorverdovende geluiden en angstaanjagende gezichten: zou jij het aankunnen?

Diagnose autisme

Autisme spectrum stoornis (ASS) is de officiële verzamelnaam voor alle verschillende vormen van ontwikkelingsstoornissen volgens DSM, het handboek van psychiatrische aandoeningen. Bij alle soorten autisme staat een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen centraal. De hersenen kunnen informatie niet goed verwerken, en dat levert voor de persoon in kwestie problemen op. Deze stoornis in informatieverwerking in de hersenen zorgt er voor dat:

  • Mensen met autisme minder goed in staat zijn sociale contacten te leggen, in zichzelf gekeerd kunnen zijn, zich moeilijk kunnen inleven in andere mensen.
  • De communicatie moeizamer verloopt. Mensen met autisme lopen ook vaak achter in hun taalontwikkeling. Zo kunnen sarcastische/cynische of figuurlijke uitspraken letterlijk genomen worden. 
  • Mensen met autisme moeite hebben met het goed interpreteren van lichaamstaal. Vreugde, boosheid en verdriet kunnen niet herkend worden.
  • Mensen met autisme herhalende patronen hebben in hun gedrag. Ze zijn vaak wat betreft interesse en activiteiten gefocust op één of een zeer beperkt aantal onderwerpen. Voor andere onderwerpen of activiteiten is er geen belangstelling.
  • Mensen met autisme vaak of gevoeliger of juist minder gevoelig zijn voor bepaalde prikkels, zoals pijn of geluiden.

Autisme verschilt van persoon tot persoon. Dit komt doordat de stoornis in informatieverwerking bij iedere persoon met autisme anders is. De levensfase van iemand met autisme speelt daarin ook een rol. De genoemde kenmerken komen in meer of mindere mate voor bij mensen met autisme.

Bij klassiek autisme (een van de vormen van ontwikkelingsstoornissen) zijn er enkele specifieke kenmerken die 'eruit springen'. Vaak zijn mensen met klassiek autisme overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Vaak is bij mensen met klassiek autisme stereotiep gedrag te zien. Het leggen van contact en onderhouden daarvan, het aangaan van een gesprek is vaak te lastig. Ook blijkt dat IQ van mensen met klassiek autisme onder het gemiddelde ligt.

DSM is hét handboek wat gebruikt wordt in de geestelijke gezondheidszorg. Dit Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM) bevat een actuele classificatie van psychische stoornissen. In dit boek zijn alle stoornissen systematisch inclusief alle bijbehorende criteria onderverdeeld.

Oorzaak autisme

De exacte oorzaak van autisme is nog onbekend. Er is niet specifiek één oorzaak aan te wijzen. Wel zijn er verschillende risicofactoren. Zo is bekend dat erfelijkheid een rol speelt. Ook de leeftijd van ouders bij de bevruchting speelt een rol. Een laag geboortegewicht is een andere risicofactor. Het is een fabel dat door de wijze van opvoeding autisme kan ontstaan.

Met autisme word je geboren en het is niet te genezen. Autisme blijft dus een rol spelen in je verdere leven. Hoe groot die rol is en op welke manier precies, dat verschilt van persoon tot persoon. Ook de levensfase bepaalt hoe groot de impact van autisme is. Behandeling kan bepaalde verschijnselen van autisme wel verminderen .

Gevolgen autisme

Autisme spectrum stoornis (ASS),  de verzamelnaam voor soorten autisme, is een stoornis die ingrijpende gevolgen kan hebben. Het beïnvloedt in meer of mindere mate kinderen, jongeren en volwassenen in hun dagelijks functioneren; op school, werk, binnen het gezin en sociale relaties.

Autisme kan in verschillende gradaties van ernst voorkomen. Dat heeft te maken met de mate waarin de autisme kenmerken voorkomen bij iemand. Dit kan ook een verklaring zijn waarom bij sommige mensen op pas op latere leeftijd autisme wordt gediagnostiseerd. Er was altijd al iets, maar nooit heeft men er de vinger op kunnen leggen. Door de diagnose vallen puzzelstukjes ineens op hun plek.

Door autisme kunnen psychische problemen ontstaan. Dwangmatig gedrag  of depressie zijn daar voorbeelden van.
Bij jongens en mannen komt autisme vaker voor dan bij meisjes en vrouwen.

TOPGGz blok voor dossiers

TOPGGz-keurmerk

Meerdere afdelingen binnen Parnassia Groep hebben het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.