Nieuws

Componence Asset List

18 augustus 2022

200x200+Karin+Slotema.jpg

In februari is de opleiding psychiatrie Haaglanden gevisiteerd, met als resultaat een erkenning voor onbepaalde tijd. De visitatiecommissie was onder de indruk van het opleidingsklimaat (door onze aios beoordeeld met een 8,8!), het enthousiasme en de betrokkenheid van de opleiders, supervisoren en tutoren en de diversiteit van experts en stageplekken.

Naar aanleiding van de visitatie is Karin Slotema officieel benoemd tot opleider psychiatrie regio Haaglanden. Ze is de opvolger van Wijbrand Hoek, die als psychiater en onderzoeker verbonden blijft aan Parnassia Groep.

Slotema werkt als psychiater bij PsyQ en is bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen namens Parnassia Groep aan de Erasmus Universiteit. Ze was al verbonden aan de opleiding psychiatrie als plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie. Ebtisam el Filali neemt dit van haar over. Dat Slotema zich zowel bezighoudt met opleiden, onderzoek doen als de behandeling van cliënten maakt haar tot een inspirerende begeleider van nieuwe generaties psychiaters-in-opleiding.

Nooit uitgeleerd

Parnassia Groep biedt (aankomende) basisartsen opleidingsplaatsen waarin je de psychiatrie in haar volle breedte kunt ervaren. Onze aios waarderen de opleiding vanwege ‘de goede sfeer en het veilige opleidingsklimaat, de oprecht betrokken opleiders en de vele ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling’. Het is de ambitie van Slotema om daar op voort te bouwen. “ik ben heel trots op onze opleiding. Een goed leerklimaat is belangrijk, ook na je opleiding, want als psychiater ben je nooit uitgeleerd. Van leren en ontwikkelen krijg je energie. Dat wil ik de nieuwe collega’s-in-opleiding meegeven.”

Wil jij begeleid worden door Karin Slotema tijdens je opleiding tot psychiater?

Je kunt nog tot en met 2 oktober solliciteren op een van de opleidingsplaatsen in de regio Haaglanden.