Opleidingsplaatsen

Opleiding psychiatrie Haaglanden en Noord-Holland

200x200+Psychiater+Haaglanden-NH.png

Welkom bij de opleiding psychiatrie van Parnassia Groep regio Haaglanden. Wij bieden de gehele opleiding, inclusief de profielen ouderen-, en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Vacature opleidingsplaatsen 

Parnassia Groep werft arts-assistenten via een open selectieprocedure. De vacature voor de opleidingsplaatsen 2024 is inmiddels gesloten.

Over de opleiding

Bij een voltijdsaanstelling duurt de opleiding 4,5 jaar. De opleiding is ingericht volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan De Psychiater. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vind je meer informatie.

Als assistent in opleiding tot specialist (aios) word je opgeleid tot een breed inzetbare psychiater met kennis van en inzicht in de ontwikkeling en het beloop van psychiatrische stoornissen. Parnassia Groep biedt zorg aan diverse doelgroepen en heeft dan ook vele afdelingen en experts. Gedurende de opleiding staat eigen regie en profilering van de aios centraal en wordt kennis en ervaring opgedaan in levenslooppsychiatrie, met stages in kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Daarnaast is verdieping mogelijk, onder andere op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en je ontwikkeling in de rol van medisch leider.

Onderwijs 

Het onderwijs omvat een ruim aanbod van supervisie van psychiaters en psychotherapeuten, theoretische seminars in de klinische psychiatrie, psychotherapie en neurowetenschappen, praktische vaardigheidstrainingen en wetenschappelijke scholing. In aanvulling op het landelijke onderwijs biedt Parnassia Groep zelf een veelzijdig programma van somatiekonderwijs, klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten, symposia, CAT-onderwijs (Critical Appraisal of Topics) en supervisiebijeenkomsten. 

Psychiater Anke Spuijbroek volgde haar opleiding tot psychiater bij Parnassia Groep regio Haaglanden en werkt nu in een leidinggevende functie. “Bij Parnassia Groep kun je zelf je richting bepalen."

Voor wie 

Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je 

  • in het bezit zijn van een artsendiploma;
  • werkervaring hebben als ANIOS (ervaring in de ggz strekt tot aanbeveling);
  • aantoonbare affiniteit hebben met de ggz.

Waarom bij Parnassia Groep 

Aios kunnen bij Parnassia Groep rekenen op een brede, goed georganiseerde opleiding. Er is veel aandacht voor evidence based psychiatry, onderzoek en innovatie.

De aios roemen de opleiding om ‘de goede sfeer en het veilige opleidingsklimaat, de oprecht betrokken opleiders en de vele ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling’. 

Onze opleiders

Meer informatie

Secretariaat Opleiding Psychiatrie regio Haaglanden
T 088 357 03 22 
E opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl