Nieuws

Componence Asset List

01 juni 2023

regulier-jaarverslag-2022.jpg

We hebben in 2022 bijna 160.000 cliënten kunnen behandelen, sloten het jaar af met een positief resultaat en hebben gezamenlijk mooie zorginnovaties gerealiseerd. Onze zorg werd door cliënten en hun naasten met een zeer mooie 8,2 goed gewaardeerd.

Ook het jaar 2022 stond in het teken van corona en dat stelde de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze cliënten en collega’s opnieuw flink op de proef. We hebben veel respect voor de inzet en vitaliteit van onze collega’s die de zorg continueerden, terwijl we te maken hebben met de uitdagingen op de arbeidsmarkt en we onder andere door corona ook nog te maken hadden met een hoger ziekteverzuim. Vitaliteit en het evenwicht tussen werk en privé zijn én blijven de komende periode dan ook belangrijke aandachtspunten.

Goede huisvesting voor cliënten

Door de grote inzet van onze collega’s en toegekende extra middelen van een deel van onze financiers konden we 2022 met een positief financieel resultaat afsluiten. Dat positieve resultaat is ook nodig en wordt direct besteed aan nieuwbouw om goede huisvesting voor onze cliënten te realiseren.

Zorgdomotica en Virtual Reality

Trots zijn we ook op de verbeteringen die we gezamenlijk gerealiseerd hebben in de behandeling en begeleiding van onze cliënten. Met name de digitale zorginnovaties, zoals de ontwikkeling van zorgondersteunende apps en digitale modules, ons Cliëntenportaal, zorgdomotica en VR-technieken, die onze zorg efficiënter en effectiever maken.

Met elkaar hebben we de resultaten bereikt waarover we rapporteren in het jaarverslag. Wij wensen je veel leesplezier!